Inner 620/130

מכירת הדירות החדשות בעלייה של כ-10%; ינואר רשם ירידות

בשלושת החודשים האחרונים, נובמבר 2022-ינואר 2023 נמכרו 8,380 דירות חדשות, עלייה של 9.7% לעומת שלושת החודשים הקודמים, אוגוסט-אוקטובר | עם זאת בינואר נרשמה ירידה: נמכרו 2,570 דירות חדשות, ירידה של 7.4% לעומת דצמבר |...

2022: עלייה בשכר הממוצע במשק || וכמה זה יוצא בפועל?

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 12,120 ש"ח, עלייה של 2.8% לעומת שנת 2021 (11,795 ש"ח) |  אולם בפועל, השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה רק 10,858...

בזמנכם החופשי: כמה פעמים ביקרתם בפארקים וביערות?

בחוף הים, בפארק העירוני ביערות ובשמורות הטבע: נתונים חדשים המתפרסמים לראשונה על ידי הלמ"ס לרגל טו בשבט הקרוב, חושפים נתונים מרתקים על הרגליהם של בני 20 ומעלה בביקור בשטחים ירוקים | בגלל השמיטה: מספר...

ניתוח: כמה דירות בהתחדשות עירונית יצאו לדרך בשנת 2022?

למ"ס: זינוק של 44% בבנייה במסגרת פינוי בינוי ותמ"א 38 ב-12 החודשים האחרונים | ניתוח הנתונים שבוצע בחברת מכלול מימון, מגלה כי החלו להיבנות בתקופה זו כ-12.5 אלף דירות בהתחדשות עירונית בכל הארץ, כ-18% מכלל...
Inner 620/130

מעל 52 אלף יח"ד נוספו בישראל בשנת 2022

נכון ליולי 2022 היו בישראל כ-2.85 מיליון דירות, תוספת של 52,313 דירות לעומת שנת 2021 (1.9%) | המספר הגבוה ביותר של דירות הוא בירושלים, וגידול משמעותי במספר הדירות חל בעיקר בחריש, נתיבות, בית דגן,...

מחירי הדירות השלימו עלייה של 18.8% ב-12 חודש

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש דצמבר 2022 ב-0.3% | מדד המחירים השלים עלייה של של 5.3% ב- 2022 | במדד מחירי הדיור נרשמו בחלק מהמחוזות ירידות: צפון (0.9%-), מרכז (0.6%-) ודרום (1.4%-) |...

התחלות הבנייה ב-12 חודשים: "עלייה בלתי משקפת"

היתרי הבנייה בעלייה של כ-8% ב-12 החודשים שבין אוקטובר אשתקד לספטמבר השנה | עלייה של כ-15% בהתחלות הבנייה | 18% מהתחלות הבנייה הן במסגרת ההתחדשות העירונית | תל אביב-יפו, ירושלים, בית שמש, בת ים,...