מתאוששים מההגבלות: עליה באמון הצרכנים

מדד אמון הצרכנים עלה ל-7%-  מ-15%- באוגוסט לאור השיפור שחל בשלושה מתוך ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד |  בספטמבר 2021 מדד אמון הצרכנים היחסי עלה ל-126 מ-93 באוגוסט | בקרב האוכלוסייה הערבית ערך המדד...

Inner 620/130

מדד אמון הצרכנים עלה במחצית יוני מ-6%- ל-2%-

הציבור אופטימי ביחס למצב: מדד אמון הצרכנים במחצית השנייה של יוני 2021 לעומת המחצית הראשונה שלו עומד על 2%- בעוד שבמחצית החודש הראשונה עמד על 6%- • חל שיפור במאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי...

אופטימיות זהירה בלבד במדד אמון הצרכנים של הלמ"ס

על רקע משבר הקורונה: מדד אמון הצרכנים במחצית הראשונה של חודש יוני 2021 עומד על 6%- • ירידה של 2% מהמחצית השנייה של חודש מאי • הציבור בעיקר אינו אופטימי כלפי שינוי המצב הכלכלי...

יהיה טוב: האזרחים חושבים שהמצב ישתפר

מדד אמון הצרכנים עומד במחצית השנייה של ינואר 2021 על 15%-, מעט טוב יותר מהמחצית הראשונה שלו  שעמדה על 16%- • מדד אמון הצרכנים היחסי ממשיך לעלות עלה בינואר ל-94 (מתוך 100 נק' מקסימליות)...

לא מאמינים במדינה, מאמינים: משק הבית יישאר סטטי

מתחילת משבר הקורונה מדד אמון הצרכנים בירידה • אך בעוד שבחודש מאי חל שיפור קלוש בתקווה שהביעו הצרכנים במשק הישראלי, יוני ויולי מסמלים שוב ירידות באמון • ודווקא במשק הבית המצב עתיד להישאר סטטי

הישראלים פסימיים: לא מתכוננים לרכישות גדולות בקרוב

הישראלים שוב צופים שחורות למצב הכלכלי בישראל ולמצב הכלכלי של משקי הבית והפסימיות חוגגת • סקר אמון הצרכנים למחצית הראשונה של יולי, שפרסמה הלמ"ס מגלה כי אמון הצרכנים בכלכלה במחצית הראשונה של חודש יולי...
Inner 620/130