בעלי עסקים קטנים ובינוניים: אלה הבנקים הידידותיים עבורכם

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם את מדד ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים לשנת 2021: אלה בנקים נחשבים הידידותיים ביותר? | בשנה האחרונה ירד שיעור האשראי לעסקים קטנים מסך האשראי העסקי ב 1.8 נקודות אחוז | קיימת...

Inner 620/130