Inner 620/130

תקועים בחו”ל? זו הדרך להגיע לישראל

'ביזנעס' מגיש: רשימה מפורטת של המדינות הסגורות, הטיסות המבוטלות ונמלי התעופה שעדיין פעילים בכל זאת • נתוני משרד החוץ מונגשים לפניכם - רק שימו לב: לרוב, החוזרים ייאלצו לעבור לבידוד, אבל אין כמו בבית!...

סחר החוץ של ישראל – עלייה ביבוא, ירידה ביצוא

גירעון בסחר החוץ של ישראל • יבוא כלי תחבורה להשקעה עלה ב-32.1% בחישוב שנתי • ירידה של 3 מיליארד ₪ ביצוא יהלומים מלוטשים וגולמיים • סחר החוץ של ישראל, סיכום נתונים