Inner 620/130

נתוני המיזוגים: המשק חוזר לפעילות רגילה?

בסגר הראשון חלה צניחה במספר המיזוגים שהוגשו לרשות התחרות אך בסגר השני הנתונים השתפרו מהותית • באפריל הוגשו רק שישה מיזוגים, ואילו בספטמבר נרשמו 15 הגשות למיזוגים, מול 13 ב-2019 • ביולי ואוגוסט הוגשו...

רשות התחרות: ‘פנינסולה’ דוגמה לתחרות “ראש בראש עם הבנקים”

רשות התחרות מכנה "בשורה לתחרות בתחום הבנקאות" את רכישת פעילות האשראי ליהלומים של בנק אגוד ע"י פנינסולה • הממונה על התחרות, מיכל הלפרין, אישרה לפנינסולה לרכוש את הפעילות בכפוף לעמידתה בדרישות הממונה טרם המיזוג...
Inner 620/130

מיזוג בעולם המשפט הישראלי

שנת הכספים 2019 נפתחת בהודעה על איחוד שני משרדים מובילים בתחומם - פירמת עו"ד ד"ר שלמה נס ופירמת עו"ד דורון טיקוצקי-קנטור- גוטמן ועמית גרוס מתאחדות