Inner 620/130

הריבית תעלה, האינפלציה בסיכון

נתוני הצריכה השוטפים בישראל מצביעים על התמתנות, אך בתקופת הקורונה קיים פער בינם לבין נתוני הצריכה בתמ"ג | הסכם שכר עם המורים מעלה סיכון האינפלציה | למרות עליית תשואות בשוק האג"ח המקומי, הן עדיין...

ממשבר לצמיחה || אנשי העסקים חשפו: כך צלחנו משברים

כיצד תוכל הכלכלה הישראלית לחזור לעצמה? • אישים בולטים במשק הישראלי מספקים עצות בנושא • שקד: "הייתי מהנדסת מחשבים לא מוצלחת במיוחד; הגל עוד לפנינו. בחורף. צופה גל של פשיטות רגל, אבל השחור הוא...

חברת "מיטב תעשיות רוטבים" נמכרה ב-30 מליון ש"ח

חברת "גן שמואל מזון" הודיעה כי תרכוש את חברת מיטב תעשיות רוטבים תמורת 30 מליון ש"ח, מתוכם יועברו 25 מלש"ח באופן מיידי ו-5 מלש"ח יועברו לנאמן עד לקביעת התמורה על בסיס דו"חות 2017