Inner 620/130

חלק מהסניפים החרדיים של ‘שוק מהדרין’ שוב למכירה

חודש לאחר מינוי המנכ"ל החדש, יינות ביתן קיבלה הלוואות בסך 150 מיליון שקלים מבנק מזרחי והפועלים, במטרה להשלים את הרכישה מנאמני 'מגה' ולהגדיל את מסגרות האשראי שלו • האם רשימת הסניפים שפורסמה כעומדת למכירה...

‘כלימרק’ תלווה כסף ל’ביתן’ ותתערב בניהול הרשת

חברת הקרנות 'כלימרק' המתמקדת בהשקעות בחוב במצוקה, הגיעה למזכר הבנות למתן הלוואה מידית של מעל חצי מיליארד שקלים לרשת 'יינות ביתן' ודורשת בתמורה מעורבות מעמיקה בניהול והבראה, כולל מינוי מנכ"ל במקומו של נחום ביתן...