מול גל האומיקרון: בעלי העסקים במרדף אחרי מימון

החשש מתשלומים מאוחרים יותר מצד עסקים וחברות שאיתם עובדים בעלי העסקים מאיץ את הפניות לחברות המימון והאשראי | ויש גם ביקושים גבוהים לפקטורינג - מימון חשבוניות - בשל החשש שחשבוניות שכבר הופקו (או יופקו...

Inner 620/130

הלוואה חוץ בנקאית לעסקים

ניהול עסקים כולל מגוון היבטים ומרכיבים הנחוצים לשם הצלחת העסק, אולם הרכיב החשוב מכל הוא ללא ספק תזרים מזומנים. תזרים מזומנים מספק לעסק יכולת צמיחה וזכות קיום וזאת כאשר הוא חיובי, כאשר מאזן תזרים...