לאן נעלמו חברות הארנק, וכמה הכניסו החברות למדינה?

הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, מפרסמת בסקירה השבועית שלה, את נתוני גביית מסי החברות ומסים מדיבידנדים מדוח הכנסות המדינה לשנים 2017-2018 • שי קליין מפרט כמה אחוזים מהכנסות המדינה הגיעו ממס חברות ומדריך על תהליכי...