Inner 620/130

קנס של 3 מיליון שקל יושת על דאבל פיס

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מודיעה על כוונתה להטיל קנס בסך 3,086,800 ₪ על חברת דאבל פיס העוסקת בשיווק טלפוני של הגרלות שונות של מפעל הפיס • מהו מצג השווא שהציגה ללקוחות ומה הקשר...

מיזם ‘מד”א בקהילה’ – סיוע חירום למערך הבריאות של מדינת ישראל

בצל משבר הקורונה: מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי, אישרו הקצאת 15 מיליון שקלים לרכישת 500 ערכות ציוד ומכשור רפואי מתקדם לטיפול מרחוק • הפרויקט יסייע לחסוך פינויים מיותרים לבתי החולים ויטייב את הטיפול...

קרן לרשויות המקומיות להקמת תשתיות אנרגיה חלופית

שיתוף פעולה ירוק של מפעל הפיס, מרכז השלטון המקומי ומשרד האנרגיה • תוקם קרן ייעודית למתן הלוואות להתקנת מערכות ייצור אנרגיה סולארית על גגות מבני ציבור ברשויות המקומיות • הקמת הקרן תוכל לסייע לקדם...
Inner 620/130

מפעל הפיס משיק מיתוג חדש

קמפיין חדש ומיתוג חדש: קמפיין של מפעל הפייס יקשר בין מעגלי נתינה בקרב החברה בישראל ויעודד להרחיבם. המהלך נתמך בלוגו חדש למפעל הפיס על שלל מותגיו יכלול מיתוג מחדש של דוכני הפיס ונקודות המכירה