מהחודש הבא: יוקטן גודל פקודה מזערי באג"ח ובמק"מ

הבורסה ממשיכה להסיר חסמי מסחר: החל מ- 3 בדצמבר, 2023 יוקטן דרמטית גודל הפקודה המזערי באג"ח ובמק"מ | הקטנת הפקודה צפויה להקל במיוחד על משקיעים פרטיים בגיוון תיק ההשקעות בפרט בתקופה זו | המלחמה שנכפתה...