Inner 620/130

חוק משאבות השבת יעלה להצבעה ברביעי הקרוב

אושר בוועדת השרים: חוק משאבות השבת של יעקב אשר יעלה ביום רביעי להצבעה בכנסת | על פי הצעת החוק, כל דייר יוכל להתקין על חשבונו מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של משאבת המים החשמלית, גם...

משאבות המים: הבעיות ההלכתיות ייפתרו במכרזים הבאים?

רוכשי דירות במחיר למשתכן נדהמו לגלות כי בבתים שיועדו לאוכלוסיה חרדית לא הותקנו משאבות מים מותאמות לשבת | משרד השיכון: "יתוקן במכרזים הבאים" | בדיקה של המכון ההלכתי גילתה: בשמונה מתוך 10 פרויקטי מגורים...