האוצר: המשקיעים במגמת בריחה מדירות להשקעה

בחודש יולי מכרו המשקיעים כ-700 דירות, גבוה כפליים מיולי אשתקד • מאז תחילת השנה הולך ומתארך משך הזמן הנדרש למשפרי הדיור למכור את דירתם הקודמת • משפרי דיור שפוחדים ממס-משקיעים, נוטים להוזיל את...