עוד מקל ל’פינוי-בינוי’

רעידות האדמה האחרונות ודו"ח מבקר המדינה על חוסר מוכנות העורף לא מונעות מרשויות מע"מ מלהציג עמדה פרשנית נוקשה להוראות החקיקה – התוצאה: גזירה נוספת הגורמת לנטל כלכלי מיותר על יזמי ההתחדשות העירונית | מאמר...