Inner 620/130

מחקר: החרדים מביאים לאקדמיה ייחודיות וחוזקות גדולות

חוקרים טוענים: "הצלחנו לשרטט את דרכי החשיבה שהחרדים מביאים איתם מהישיבה לאקדמיה" • ומה הם גילו? • אחד מעורכי המחקר, אהוד צמח: "מאפיינים ייחודיים, חוזקות גדולות לצד אתגרים משמעותיים" • ואילו פרופ' ענת...

יותר נשים וחרדים: זינוק במספר הסטודנטים בישראל

עם הרבה למידה מרחוק ומעט מאוד מפגשים פרונטליים: שנת הלימודים האקדמית נפתחת • בשנת תש"ף למדו במוסדות ההשכלה הגבוהה 13.1 אלף סטודנטים חרדים • מתוכם, 82.9% למדו לתואר ראשון ו-15.6% - לתואר שני •...

גידול של 125% בשיעור הסטודנטים החרדים למדעי המחשב

נתונים חדשים של המל"ג מראים גידול מיוחד במגמות מדעי המחשב בקרב הסטודנטים החרדים. יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ "הגידול החד הוא ההוכחה הטובה ביותר להצלחת התכנית הרב שנתית לאוכלוסייה החרדית".