Inner 620/130

‘רמי לוי’: נפתח עוד עשרות סניפים עירוניים של 300-700 מ”ר

הרשת מפעילה כיום 55 סניפי דיסקאונט ובכוונתה לפתוח סניפים נוספים השנה ובשנה הבאה | הרשת מזהה פוטנציאל צמיחה של עשרים סניפים נוספים בלי לייצר קניבליזציה לסניפים הקיימים | לאחרונה השיקה החברה מרכז רובוטי גדול...

לראשונה בבנקים: מחצית מהפעולות לא מתבצעות בסניפים

מהפכה דיגיטלית - במחצית הראשונה של 2017 51% מכלל הפעולות מול הבנקים התבצעו בערוצים ישירים כמו אפליקציות, אתרי אינטרנט ועוד - למרות זאת, שיעור החשבונות החדשים שנפתחו ברשת, עדיין נמוכים