Inner 620/130

מחיר למשתכן: בסוף כן

למרות ההודעות על ביטול ההגרלה, משרד הבינוי השיכון מודיע עתה כי ההגרלה הגדולה התשיעית על 3,000 דירות, ביניהן במקומות ביקוש, תתקיים בסוף החודש • בהודעה מציינים שוב את השינוי בהפחתת העדפת הנרשמים לסדרות הראשונות

המגזר החרדי יגדיל את סיכוייו ב'מחיר למשתכן'

50% מדירות 'מחיר למשתכן' יתחלקו באופן שווה בין כלל נרשמי הסדרות, ללא העדפה לסדרה כלשהי • המשמעות: הציבור החרדי שנרשם באיחור לתכנית, יגדיל את סיכויי זכייתו • 'ביזנעס' מתריע: זוגות רבים שזכו בדירות לא...