לא יהא חוטא נשכר

בעת מכירת נכס הוצאת פחת מגדילה את המס ומכאן האינטרס של רשות המסים לכפות על הנישום הכרה בהוצאה זו • בפסק דין חדש רשות המסים ניצחה בקרב ואולם הפסידה את המערכה כולה • האם...

Inner 620/130

הדירה לא יועדה למגורים, ומה עם המס?

האם ניתן לקבל הקלה במס שבח במכירת דירת מגורים שייעודה התכנוני אינו למגורים? • פסיקה חדשה של וועדת הערר בתל אביב חושפת את חילוקי הדעות המשפטיים בשאלת ההכרה בדירה המשמשת למגורים חרף סיווג תכנוני שונה 

יחסי ‘קרבה’ בחוק מיסוי מקרקעין

פעולות בין קרובים נבחנות בצורה מיוחדת על ידי חוק מיסוי מקרקעין, המעניין הוא שלא כל קרוב לצורכי מס שבח יחשב גם כקרוב לצורכי מס רכישה

דירה ללא היתר, פטורה ממס שבח?

פטור ממס שבח על דירות מגורים שנבנו בניגוד להיתר בניה/ייעוד תכנוני • בתי המשפט יוצקים תוכן "ערכי" לדיני המס - באופן שאינו מאפשר לקבל הטבות מס לדירות שנבנו בניגוד להיתרי בניה או ייעוד תכנוני...
Inner 620/130