Inner 620/130

אוהבים את שוק הרכב ודוברים אנגלית? בואו ליריד

מול עובדי ענף הרכב שאינם מעודכנים בהתפתחויות או לא יודעים אנגלית ניצבים היבואנים שצריכים לספק שירות ללקוחותיהם ואין להם די כוח אדם לגייס • בדיוק לשם כך נולד יריד התעסוקה של עולם הרכב •...