Inner 620/130

אחרי דו”ח העוני: הקצבאות יוצמדו לשכר הממוצע?

מצב חברתי-כלכלי של דריכה במקום: בישראל 1,810,500 נפשות החיות בתנאי עוני, 841,700 ילדים עניים ב-469,400 משפחות שממשיכות לחיות מתחת קו העוני שנה אחרי שנה • "כדי להבטיח המשך צמצום העוני", כותבים מחברי הדו"ח, "הביטוח...

מחקר: אבטחת ההכנסה התאדתה, הסיוע נותר מצומצם

המחאה החברתית לא הביאה שום בשורה מהותית למשפחות המצוקה • 'נושמים לרווחה' של משרד הרווחה? רוב המשפחות חד-הוריות, רוב המשתתפים שקועים בחובות • ערבים ובדואים דיווחו על שימוש בכספי הסיוע לרכישת ציוד...

1.8 מיליון ישראלים חיים מתחת לקו העוני

תחולת העוני אצל הציבור החרדי הגיעה ל-45% - חלקן של המשפחות העניות החרדיות מתוך כלל המשפחות העניות מגיע ל־15%, שיעור גדול בהרבה מחלקם היחסי

באיזו מדינה תשלמו 321$ עבור צלחת שעועית עם אורז?

התשובה נמצאת במחקר של חברת ‘מאסטרקארד’ וארגון המזון העולמי, שבחן השוואה בין מדינות שונות מהו הסכום שצריך לשלם בכדי לקנות מנת אוכל בסיסית, וכמה יצטרכו האזרחים לעבוד בכדי להרויח סכום כזה. המחקר הראה כי...
Inner 620/130