Inner 620/130

הדיור הציבורי: כמה אכלוסים ביצעה עמידר במחצית 2022?

 במהלך החציון הראשון של 2022 - כ-500 משפחות הזכאיות לדיור ציבורי אוכלסו בהצלחה בדירת קבע באמצעות משרד הבינוי והשיכון וחברת עמידר החדשה | 37 משפחות אוכלסו באזור ירושלים: 12 בבית שמש, 25 בבירה | ומה...

מי ינהל 62 בתי אבות של משרד הבינוי והשיכון?

משרד הבינוי והשיכון הודיע לחברות 'עמידר החדשה' ו'שלו ובניו' על זכייתן במכרז להפעלה, ניהול ואחזקה של 62 בתי גיל זהב, בחמש השנים הקרובות | היקף ההתקשרות - רבע מיליארד שקל | המשרד מנהל 122...

י-ם: כ-1,000 יח"ד חדשות בפינוי-בינוי שאושרה בגילה

הוועדה המחוזית ירושלים החליטה להפקיד תכנית להתחדשות עירונית בשכונת גילה • התכנית כוללת 1,300 יחידות דיור, 100,000 מ"ר שטחים עבור מבני ציבור, 2,500 מ"ר עבור שטחי מסחר, 2,000 מ"ר עבור שטחי תעסוקה ו-15 דונם עבור...

יותר מ 5,000 דירות מחכות לשר האוצר שיהפוך אותם לדיור ציבורי

מדובר בדירות ובתים הנמצאים בעיקר בערים מעורבות כמו עכו, חיפה, יפו, אשדוד, ירושלים, לוד, רמלה ואחרות, אשר ננטשו על ידי בעליהן בשנים הראשונות לקום המדינה, דירות אלה מוחזקות בחלקן הקטן על ידי דיירים המתגוררים...
Inner 620/130