הרבעון הראשון של 2020 בנדל”ן: החלש מאז 2009

אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר פרסם סקירת ענף נדל"ן לרבעון הראשון 2020 • 25.5 אלף דירות נמכרו, כולל "מחיר למשתכן". ירידה של 8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד - וירידה של 6% בהשוואה לרבעון הקודם...

Inner 620/130

אפריל של קורונה: השפל הבולט במכירת דירות חדשות

הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אפריל 2020: לפי נתוני הלמ"ס, בפברואר-אפריל נמכרו 5,280 דירות חדשות - לעומת מספר כמעט כפול של 10,229 בנובמבר 2019-ינואר 2020 • הרצליה וראשל"צ נותרו ברף המכירות הרגיל, כל...

מעל שליש מתזרים הקבלנים – מ’מחיר למשתכן’

יותר משליש (36%) מתזרים המזומנים של הקבלנים בחודש מרץ נובע ממכירות במסגרת 'מחיר למשתכן' • 1500 דירות נרכשו בסבסוד ממשלתי, הרמה הגבוהה ביותר של רכישות אלו מאז החלה תכנית 'מחיר למשתכן' • גידול של 75%...

יחסי ‘קרבה’ בחוק מיסוי מקרקעין

פעולות בין קרובים נבחנות בצורה מיוחדת על ידי חוק מיסוי מקרקעין, המעניין הוא שלא כל קרוב לצורכי מס שבח יחשב גם כקרוב לצורכי מס רכישה