פיקוח חניה אינו דוחה שבת

עיריית הרצליה מפעילה פקחי חניה יהודים בשבת על סמך היתר שנין לה בשנת 1961 • בית המשפט ביטל דוח שניתן בשבת והשופט הדגיש שזה כנראה נוגד את חוקי העבודה והמנוחה