Inner 620/130

אושר בטרומית: הגדלה מדורגת של קצבאות הנכים

קצבת הנכות הנוכחית, ממנה מתקיימים מ-230 אלף נכים, עומדת על סכום של 2,342 שקלים ואינה מאפשרת קיום בכבוד, למרות ששכר המינימום עלה ב-50 אחוזים מאז שנת 2003, קצבת הנכות עלתה באותה התקופה ב-8% בלבד

2016: תשלומי הקצבאות הסתכמו ב-77 מיליארד שקלים

מאידך, עלו תקבולי הביטוח הלאומי ב-10.1% והסתכמו ב-86.7 מיליארד שקלים. במהלך השנים הלך וירד הסכום שמוקדש לקצבאות מהתמ"ג והוא כיום נמוך בכמחצית האחוז מהממוצע במדינות רבות במערב

תם המאבק? הסכם: קצבאות הנכים יוצמדו לשכר הממוצע

ההסכם אף מגדיל את קצבאות הבסיס, אך הבשורה המרכזית במתווה ההסכם שנחתם בין ארגוני הנכים והממשלה אינו בהצמדתן לשכר הממוצע אלא בכך שהוא מגדיל את תקרת ההכנסה של נכים שיוצאים לשוק העבודה

רפורמה בביטוח הלאומי: דרגת הנכות תקבע תוך חודשיים

בשורה טובה לנכים הנזקקים לשירותי הביטוח הלאומי. דרגת הנכות תיקבע בתוך שישים יום ממועד הגשת התביעה ולא לאחר כחצי שנה בממוצע כפי שהיה עד עתה. לשם כך יוקמו שבעה מרכזי ועדות רפואיות ברחבי הארץ
Inner 620/130