תחרות לפיקדונות בבנקים || הרפורמה בשוק הכסף אושרה

התחרות לפקדונות בבנקים יצאה לדרך ואושרה בכנסת | במסגרת הרפורמה, יורחבו סוגי הקרנות הכספיות הקיימות, כולל הקמת קרנות מועדים קבועים המקבילות לפיקדונות בנקאיים | כן יורחב מעגל הגופים המפוקחים שיוכלו להפיץ קרנות כספיות לציבור...

בדרך לאישור: כך יתחרה שוק ההון עם הפיקדונות הבנקאיים

למען ייעול השקעות הציבור: ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שנועדה לעודד את הציבור להשקיע בקרנות הכספיות | באמצעות פתיחת שוק התיווך, פרסום תשואות צפויות, מתן אפשרות לסגירת הקרן לתקופות קבועות וצעדים...

הציבור מחזיק יותר מ-500 מיליארד שקלים בחשבונות העו"ש

כספי הציבור במרץ 2024: 1.51 טריליון ₪ בפיקדונות הבנקים, 506 מיליארד ₪ בעו"ש, 117 מיליארד ₪ בקרנות כספיות | מתוך 100 מיליארד ₪ שהתווספו לקרנות הכספיות בשנתיים האחרונות מאז שהריבית עלתה, רק 35% הינם מקרב...

פק"מ בנקאי? אולי תשקלו השקעה בקרנות הכספיות

משרד האוצר ורשות ניירות ערך מקדמים צעד משמעותי להגברת התחרות על פיקדונות משקי הבית | באמצעות מכשיר ייעודי בשוק ההון, יונגשו הקרנות הכספיות לציבור הרחב, וכך יוכלו משקי הבית ליהנות מריבית גבוהה על הפיקדונות...

הציבור לא מקבל מספיק ריבית על הכסף || מה מציעה הרשות לני"ע?

כדי לאפשר לצרכנים למקסם את תנאי השוק ולקבל תמורה גבוהה יותר בעבור השקעותיו וחסכונותיו: רשות ניירות ערך פרסמה היום להתייחסות הציבור הצעה לתיקוני חקיקה בנושא הקרנות הכספיות | הרשות מקדמת קרנות כספיות חדשות בעלות...

למרות הכל: לציבור עדיין יש כסף

קרנות הנאמנות בעלייה, וברביע הראשון של 2019 הושקעו בקרנות הכספיות מעל 2.5 מיליארד שקלים • בקרנות האג"ח השקיע הציבור כמיליארד שקלים • ואילו בקרנות סל-חו"ל נרשמו פדיונות בהיקף של 2.7 מיליארד שקלים