Inner 620/130

רייסדור זכתה במכרז רמ"י לחמישה מתחמים באופקים

דיור במחיר מופחת באופקים: רשות מקרקעי ישראל הכריזה על רייסדור כזוכה בחמישה מתחמים שפרסמה רמ"י במכרז באופקים • החברה תבנה 1,167 יח"ד, מהן 350 במחיר מופחת • ויש דיור במחיר מופחת גם באשקלון: רם אדרת...

תכירו את 'רייסדור1' – מגדל המשרדים החדש בב"ב

מגדל משרדים חדש בבני ברק - במתחם 'דן דיזיין' • כמה שילמו רייסנר ויוסף מוריס עבור מגדל המשרדים החדש? • יקי רייסנר ל'ביזנעס': "אחרי המגורים והמסחר הגיע הזמן שנעסוק בבינוי למשרדים"

מחיר למשתכן: התפרסמו הזוכים במכרזי רמת שלמה בירושלים

שווקו בהצלחה 761 יח"ד במכרזי מחיר למשתכן של רשות מקרקעי ישראל בירושלים, בית אריה וקריית מוצקין • 'רייסדור' - אחת הזוכות ב'מחיר למשתכן' בירושלים: תבנה 270 יח"ד ברמת שלמה ב-11 בניינים • הקרקע נרכשה ב-160 מיליון...