"לא נפתח את שנה"ל בלי תקציב של 1.4 מיליארד ₪ לרשויות"

תפקוד הרשויות המקומיות אל מול האתגרים במשבר הקורונה • הוועדה לענייני ביקורת המדינה בראשות ח"כ עפר שלח, קיימה דיון בוועדה עם ראשי רשויות שהעלו בפניה טענות רבות ביכולות הניתנות לרשויות לטיפול מול האזרחים בעידן הקורונה...

Inner 620/130

הכשרת בניה בלתי חוקית והעברת מילארדים ליישובים ערביים

בהתאם להחלטת ממשלה במטרה לקדם תכנון בניין ערים מסודר ברשויות הערביות, אושרו למפרע בתים בלתי חוקיים ויועברו מילארדי שקלים לקידום הרשויות • יישובי וערי המגזר הערבי יזכו לתכנון בנייה מסודר לאחר שנות הזנחה רבות