פוליסת ביטוח דירה תכלול גם מקרה קריסת מבנה

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מעדכנת את פוליסת ביטוח הדירה | העדכון יאפשר רכישת כיסוי בטוחי בשל נזקים משמעותיים לדירה מכל סיבה | מטרת התיקון: לאפשר רכישת כיסוי ביטוחי בשל נזקים משמעותיים לדירה מכל...

Inner 620/130

חברות הביטוח רוצות שיהיה לכם כפל ביטוחים

הפניקס, הראל וכלל ביטוח פועלות על מנת לחמוק מקיום ההוראה המחייבת הזנת נתוני כל הביטוחים למערכת 'הר הכסף', שנועדה לכך שהלקוחות יוכלו לראות במה הם מבוטחים ועל מנת למנוע כפל הוצאות וביטוחים • החברות...

לאן תוביל סאגת ביטול ביטוחי הסיעוד?

האם סערת ביטולי פוליסות הביטוח הסיעודי על ידי חברות הביטוח הגדולות, צריכה לעבור מבחן רגולטורי של הממונה על רשות שוק ההון והביטוח? האם יש הצדקה לביטול הפוליסות? האם ייתכן שהכבדת הרגולציה, דווקא היא שגרמה...

גם הראל והפניקס יוצאות מהסיעוד

כפי שדיווחנו אמש בהרחבה, חברת הראל מודיעה לסוכניה באופן רשמי על יציאה מוחלטת מכל תכניות פוליסות הסיעוד • החברה מודיעה לסוכניה כי תפנה לממונה על רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון בבקשה ליצירת פוליסות חדשות...