Inner 620/130

מחיר מופקע ב"הנחה" מפליגה? פסיקה מטלטלת בענף הקרמיקה

פסיקה חדשה בערעור שהוגש על פסק בית המשפט המחוזי בתביעה ייצוגית כנגד שבע חברות המשווקות מוצרי חיפוי, ריצוף אינסטלציה וכלים סניטריים | בית המשפט העליון קיבל את עמדת המדינה וקבע כי הפרקטיקה הנהוגה בשוק...

היועמ"ש מתנגדת לפשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד מגדל

במסגרת התובענה הייצוגית נטען כי מגדל גבתה ממבוטחים פרמיות עבור אובדן כושר עבודה למפרע, לאחר שהסיכון המבוטח בפוליסות לא התממש | התובענה הוגשה בשם כל מי שמחזיק בפוליסת ביטוח מנהלים של מגדל החל ממאי...

המרתם מט"ח בנתב"ג בשנים האחרונות? הייצוגית אושרה

אם המרתם מט"ח בדלפק בנק הפועלים - הזכיין הבלעדי של שירותי ההמרה - בנתב"ג, ושילמתם עמלה גבוהה יותר מזו שהופיעה בתעריפון הבנק - הפכתם שותפים לתביעה ייצוגית שהוגשה נגד הבנק | הטענה העיקרית: הבנק...

עיריית ת"א תחזיר 85 מיליון שקל שנגבו בארנונה על חניות

בעקבות עתירת לשכת המסחר תל-אביב והמרכז וגופים נוספים ולאחר 7 שנים של הליכים, אושר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד עירית תל-אביב | העירייה תשיב 85 מיליון ש"ח בגין ארנונה שנגבתה על חניות ללא תשלום...

בקשה לייצוגית ב-2.5 מיליון נגד רשתות שלא הציבו 'קוּלֶר'

מנהלים עסק בלי מֵקַר? מתברר שזה עלול לגרור אתכם לתביעה ייצוגית | לאחרונה הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד הרשתות 'מקס סטוק', 'ג'מבו סטוק' ו'בווום': "העשירו את כיסן על ידי מניעת שתיה צוננת מציבור...
Inner 620/130

היה צפוי: שורה של תביעות ייצוגיות נגד שטראוס

חמש בקשות לתביעות ייצוגיות הוגשו נגד שטראוס וחלקן כוללות גם את יונילוור מזון - בעקבות פרשת הסלמנולה במפעל השוקולד בנוף הגליל | בשטראוס מגיבים: "החברה לומדת את פרטי הבקשות, ולפיכך לא ניתן להעריך את...

היועצת המשפטית מתייצבת לצד הצרכנים בייצוגית נגד 'אמזון'

עמדת היועצת המשפטית לממשלה בתובענה ייצוגית נגד חברת אמזון: המסחר המקוון הגלובלי אשר הולך ומתפתח, לצד דרישת החברות הגלובליות לשלילה מוחלטת וגורפת של הגנה שהמחוקק הישראלי מצא לנכון להעניק לצרכנים הישראליים, מעניקה יתרון בלתי...