מכת הייצוגיות: התובע הסדרתי ייתבע על ידי הנתבעות

התובע התלונן על אי יכולתו להזמין טיסות לאומן או לרכוש חלות במאפיית 'הצבי' • 16 חברות שהתבקשו להגיב על בקשות לתובענות ייצוגיות, כולן על רקע טענות להעדר נגישות גילו כי בכל הבקשות המייצג הוא...