Inner 620/130

11 מיליארד שקלים נוספו לתקציב ההמשכי של 2020

ועדת הכספים אישרה את עדכון מסגרת ההוצאה לשנת 2020 • במסגרת כך אושרה תוספת של 11 מיליארד ₪ לתקציב ההמשכי לשנת 2020 • 90 מיליון אושרו לאחר מאבק של חברי וועדת הכספים - למוסדות...

התקציב ההמשכי ל-2020 אושר פה אחד

הממשלה אישרה פה אחד את תכנית הפעולה המפורטת של התקציב ההמשכי לשנת 2020 • תקציב הביטחון גדל בלמעלה מ-3 מיליארד ש"ח • הממשלה אישרה גם תוספת של כ-750 מיליון ש"ח לתקציב משרד הפנים לטובת...

הגרעון פחת עוד: 1.6 מיליארד פחות מפברואר אשתקד

הגרעון המצטבר: בחודשים ינואר – פברואר נמדד עודף בסך 2.6 מיליארד ₪ לעומת 5.7 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד • תוצאות פברואר 2020 - בפעילותה התקציבית של הממשלה נמדד גירעון בסך של 3.3...

ויהי אחרי הבחירות: תקציב, אוצר וממשלה

הכלכלה ביום שאחרי הבחירות: האם הקמת הממשלה תצלח ב-28 הימים שיעמדו לנתניהו להרכבתה? •וכיצד זה ישפיע על התקציב, על כלכלת ישראל ועל אזרחי ישראל? • ומאין תגדלנה הכנסות המדינה: ממיסוי על רווחי האינטרנט (לפי...

שנת יציבות וירידה בגירעון

עפר קליין מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים: "נתוני הגירעון בסוף 2019 היו טובים מהערכתנו, אנו צופים יציבות ואף ירידה בגירעון כאחוז מהתוצר בחודשים הקרובים דבר שתומך בדירוג החוב של מדינת ישראל"

בעקבות קיצוץ של 17 מיליון: ‘מעגלי תעסוקה’ תיעצר?

בעקבות החלטת האוצר לפגוע בתקציב שירות התעסוקה ב-17 מיליון שקל, החליטו בשירות כי תכנית 'מעגלי תעסוקה' תיעצר • לשירות התעסוקה נודע לאחרונה, לפי הודעתם - במפתיע - כי קוצצו כ-17 מיליון ₪ מבסיס "התקציב...
Inner 620/130