אפריקה ישראל מגורים עם נתונים מעולים לסיכום הרבעון השלישי

עליה משמעותית בכמות הדירות שנמכרו ובהיקף העסקאות • החברה מכרה 1,739 דירות ב-20 אתרים בתהליכי בניה • לחברה קרקעות עם זכויות בנייה מאושרות של קרוב ל-10,000 דירות

הדמיית אחד הפרויקטים | הדמיה: אתר החברה

'אפריקה ישראל מגורים', שתעבור לשליטת יעקב לוקסנבורג (לוקסי) תמורת כ-1.35 מיליארד שקל, מציגה נתונים טובים מאוד לרבעון השלישי לשנת 2019. חברת לפידות קפיטל שבשליטת יעקב לוקסנבורג, קיבלה את מירב הקולות בהצבעת מחזיקי האג"ח ונתוני הרווחים מעידים על עסקה נאה במיוחד, שמיד מתחילה להטיל ביצי זהב. גרף המכירות של החברה עלה. במהלך הרבעון מכרה החברה 406 יח"ד, לעומת 84 יח"ד ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול של אפריקה ישראל מגורים, נובע מכל תחומי הפעילות של החברה: ההכנסות ממכירת דירות הסתכמו ברבעון בכ-311 מיליון שקל, לעומת כ- 223 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; סך ההכנסות כולל עסקאות בניה ומקרקעין, הסתכמו ברבעון בכ- 324 מיליון שקל, לעומת כ- 232 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; ההכנסות ממכירת דירות בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הסתכמו בכ-847 מיליון שקל, לעומת כ- 724 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד וסך ההכנסות הכולל מעסקאות בניה ומקרקעין הסתכמו בתקופה בכ-883 מיליון שקל, לעומת כ-759 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

250/200 סייד בר + קובייה

מאידך, ישנה ירידה בשיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות והוא עמד ברבעון ובתשעת החודשים הראשונים של השנה על 15%, לעומת 21% ברבעון המקביל ו- 18% בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת משינוי בתמהיל הדירות, אשר בגינן הוכר רווח ברבעון ובתקופה, וכן מהגדלת חלקם של פרויקטים של מחיר למשתכן בהיקפים גדולים, עם סיכוני שוק נמוכים ורווח גולמי נמוך יותר בהתאם.

הירידה בשיעור הרווח הגולמי, משפיעה ישירות על הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, שהסתכם ברבעון בכ-19 מיליון שקל, לעומת כ-22 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה, בכ-51 מיליון שקל, לעומת כ-53 מיליון שקל אשתקד.

בנוסף, מציגה החברה תנופת עשייה ומכירה במעל 20 אתרים: מתוך 2,515 יח"ד הנמצאות בשלבי שיווק וביצוע, מכרה החברה 1,739 יח"ד בשווי של כ- 2.5 מיליארד שקל.

החברה דיווחה באוקטובר, כי זכתה במכרז להקמת פרויקט דיור להשכרה בשכונת ארנונה בירושלים. במקום אמורות לקום כ- 170 יחידות דיור (לא כולל תוספת יח"ד בגין הקלות ככל שתהיינה) אשר יושכרו, בהתאם לתנאי המכרז, במהלך תקופה של 20 שנים לפחות.

אפריקה ישראל מגורים מבשרת עוד, כי בחודש אוקטובר התקבל ההיתר לתחילת עבודות החפירה בפרויקט סומייל דרום, בפינת הרחובות ארלוזורוב ואבן גבירול בתל אביב. זאת בנוסף לתחילת אכלוס הדירות בשני פרויקטים במרכזי הערים מודיעין ורמת גן המשלבים לצד מגורים גם מסחר. בכך,  מבססת החברה את פעילותה בתחום שיווק המסחר השכונתי.

870/135 ליינר ארטקל

ההון העצמי בסיום הרבעון, עמד על כ-1,007 מיליון שקל לעומת כ-1,006 מיליון שקל בסיום 2018. הגידול בהון מתחילת השנה קוזז בחלוקת דיבידנד של 50 מיליון שקל בחודש מאי 2019. יתרת המזומנים והני"ע הסתכמו בכ-445 מיליון שקל בתוספת צבר קרקעות עם זכויות לכ-9,600 יח"ד, מתוכן כ-5,200 יח"ד עם תב"ע מאושרת.

אורן הוד, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "אנו שמחים לסכם רבעון טוב נוסף עם המשך צמיחה במכירות ויציבות ברווח. אנו עדים להמשך מגמת ההתעוררות ותנועה ערה של רוכשים פוטנציאליים, בשוק המגורים, בכלל ובאתרי המכירות של החברה, בפרט. התעוררות זו מתבטאת בגידול במכירות בכל ארבעת תחומי הפעילות של החברה והן: שכונות הסביונים, התחדשות עירונית ומחיר למשתכן, במסגרתו נמכרו ברבעון מרבית פרויקט "מתחמי הסביונים", שבראשל"צ.

"בנוסף, לאחרונה זכינו במכרז להקמת פרויקט דיור להשכרה בירושלים. אנו רואים בתחום זה פוטנציאל עסקי והזדמנות ליצירת ערך נוסף לבעלי המניות שלנו. לצד המאמצים לרכישת קרקעות והגדלת צבר הדירות לבניה, החלטנו לממש את יתרת הזכויות בפרויקט "סביוני ים", בקרית ים. קיבלנו לאחרונה את ההיתר לתחילת עבודות הדיפון והחפירה בפרויקט סומייל דרום באבן גבירול תל אביב ואנו מייחסים לפרויקט זה הזדמנות ליצירת ערך משמעותי. החברה מאמינה כי פרויקט יוקרתי זה בלב תל אביב יהווה חלון ראווה ייחודי לחברה בעיר".

כתיבת תגובה