אריסון תשלוט פחות בבנק הפועלים

שרי אריסון ביקשה מבנק ישראל לבחון את מכירת גרעין השליטה בבנק באופן של ביזור המניות בבורסה • המשמעות: ‘הפועלים’ יהפוך לבנק ללא גרעין שליטה, שמניותיו מוחזקות במלואן על ידי הציבור הרחב, באופן ישיר או באמצעות המוסדיים

בנק הפועלים. צילום: ChameleonsEye | שאטרסטוק

בעלת השליטה בבנק הפועלים, הגב’ שרי אריסון, ביקשה מבנק ישראל לפני מספר חודשים לבחון את מכירת גרעין השליטה בבנק באופן של ביזור המניות בבורסה. מאז, שקד הפיקוח על הבנקים על עריכת המתווה לביזור גרעין השליטה, בהתאם ל”מסמך עקרונות לביזור גרעין שליטה בבנק”, שפירסם בנק ישראל ב-11 ביולי 2013. המתווה, שאושר על ידי נגידת בנק ישראל ובהתייעצות עם ועדת הרישיונות, מתואר בהיתר ההחזקה ובמכתב המלווה שאותו פרסם היום הבנק.

היתר השליטה של הגב’ שרי אריסון יתבטל ויוחלף בהיתר החזקה כאמור, במועד המוקדם מבין: ירידה בשיעור ההחזקות מתחת ל-20% מהון הבנק או ביום ה- 31.12.2018.

250/200 סייד בר + קובייה

לנוכח גודלה של ההחזקה ביחס לשוק המניות המקומי, הוגדר משך זמן של עד חמש שנים (עם אופציה להארכה עד שנתיים נוספות), במסגרתן תצטרך בעלת השליטה למכור את מניותיה עד להחזקה שלא תעלה על 5% מסך הון המניות של הבנק. על מנת להימנע מכל חשש לניגוד עניינים, כהונתם של הדירקטורים בבנק, אשר הינם בעלי זיקה לקבוצת אריסון, תסתיים לאלתר. יו”ר הדירקטוריון ימשיך בתפקידו גם לאחר השינוי האמור בבעלות, לפי החלטת המפקחת על הבנקים שכן מעבר לכך שמונה בידי משפחת אריסון, הוא אינו נושא משרה בקבוצה שבבעלותה או בעל זיקה אליה בדרך אחרת. בנוסף, הוגדר במתווה שממועד כניסת היתר ההחזקה לתוקף, זכויות ההצבעה של גב’ אריסון באסיפה הכללית לא יעלו על 5%.

לאחר כניסת היתר ההחזקה לתוקף, בנק הפועלים יהפוך לבנק ללא גרעין שליטה, שמניותיו מוחזקות במלואן על ידי הציבור הרחב, באופן ישיר או באמצעות הגופים המוסדיים המנהלים את השקעות הציבור והחיסכון ארוך הטווח, בדומה לבנקים לאומי, דיסקונט ולאחרונה גם בנק דקסיה. אי לכך, בחירת הדירקטורים תבוצע על ידי האסיפה הכללית בהתאם למנגנון הנהוג בבנקים ללא גרעין שליטה, שבהם הוועדה למינוי דירקטורים (בראשות השופט בדימוס משה גל) ממליצה לאסיפה הכללית של בעלי המניות על מועמדים לכהונת דירקטור. יודגש, כי בנק ישראל אינו רואה בהכרח עדיפות למודל בעלות מסוים – גרעין שליטה או החזקה מבוזרת – ומתאים את הדגשים הפיקוחיים בהתאם למודל הבעלות שהתגבש בכל בנק ובנק.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה