בלי בעיית ההון העצמי יהיו יותר אזרחים עם דירות בבעלותם

הפער בין תשלומי המשכנתה בין העשירונים עצום: בעוד התשלום הממוצע של משכנתה בעשירות התחתון עומד על 1,804 שקל, תשלום המשכנתה החודשי הממוצע בעשירון העליון עומד על כמעט פי שלושה, 5,969 שקל • העשירון התחתון הגר בפריפריה נחוש יותר לרכוש דירה ומצליח לקחת יותר משכנתאות

החלום לדירה מתקרב | צילום אילוסטרציה: pxhere

דו”ח חדש של הלמ”ס עוסק בכלל הדיור בישראל והוא כולל נתונים המתקבלים מתוך סקר הוצאות משק הבית לשנת 2018. הדו”ח מעלה, כי אחוז הגרים בדירות שבבעלותם ב-2018 היה 66.5%, זוהי ירידה לעומת 70.2% ב-1997. ניתוח מעמיק של הנתונים מגלה במפתיע, כי עיקר הירידה באחוז המחזיקים בדירה בבעלותם, נבע מירידה בעשירוני הביניים. לעומת זאת, בעשירון התחתון חלה עלייה באחוז הגרים בדירות בבעלותם.

זאת ועוד בפילוח לפי רמת פריפריאליות נראה כי העשירון התחתון הגר בפריפריה נחוש יותר לרכוש דירה והמציאות מאפשרת להם להכניס את ראשם בסד המשכנתה. לפי הדו”ח, כי האחוז הגבוה ביותר של גרים בדירות בבעלות היה במשקי בית ביישובים פריפריאליים (77.3%), ואילו האחוז הנמוך ביותר נמצא במשקי בית ביישובים מרכזיים מאוד (60.4%).

250/200 סייד בר + קובייה

ומה באשר לדרים בשכירות? ב-2018, אחוז הגרים בדירות שכורות היה 28.0% בממוצע הארצי. מדובר בעלייה לעומת %24.3 ב-1997. ההוצאה החודשית הממוצעת לשכר דירה עמדה על 3,307 שקלים ואילו התשלום החודשי הממוצע לפירעון משכנתה היה 3,617 שקל. ניתן ללמוד מכך כי אם נפתור לאזרחים את בעיית ההון העצמי נקבל יותר אזרחים עם דירות בבעלותם.

בנוסף, הפער בין תשלומי המשכנתה בין העשירונים יכול להיות מוגדר בקלות כמפחיד. בעוד התשלום הממוצע של משכנתה בעשירות התחתון עומד על 1,804 שקל, תשלום המשכנתה החודשי הממוצע בעשירון העליון עומד על כמעט פי שלושה, 5,969 שקל.

ראוי לציין כי מתוך אלו שהצהירו כי הם גרים בדירות בבעלותם, חלקם של משלמי המשכנתה היה 39.0%, כלומר יותר מ-60% גרים בדירה ללא תשלום משכנתה כלל. בלמ”ס מוסיפים כי במרבית העשירונים יתרת התשלומים למשכנתה הייתה כ-20% מממוצע שווי הדירה אולם בגלל פערי המחירים של הדירות בין העשירונים, יתרת המשכנתה הממוצעת בעשירון העליון הייתה 534,596 שקל – פי 2.2 מממוצע יתרת המשכנתה בעשירון התחתון – 243,417 שקל.

Inner article

הדו”ח משקף גם את ‘התפרעות’ המשקיעים בשוק הדיור ואת הקלות בה היה ניתן למנף דירות לצורך רכישת דירות נוספות. במשך השנים 2018-2003 חלה עלייה משמעותית באחוז הבעלות של משקי בית על שתי דירות או יותר, מ-3.2% ל-10.1%, בהתאמה. עיקר העלייה היה משנת 2008. מתוך בעלי שתי דירות או יותר ב-2018, ל-53.4 אלף משקי בית (שהם 2.0% מכלל אוכלוסיית משקי הבית) היו שלוש דירות או יותר. ראוי לציין כי באחוז משקי בית שאין בבעלותם דירה כלל לא חל שינוי משמעותי לאורך השנים.

בנוסף, ממקם הדו”ח את ישראל ביחס למדינות האיחוד האירופי. אחוז הגרים בדירות בבעלות בישראל (66.5%) ב-2018 היה נמוך מממוצע מדינות האיחוד האירופי (69.3%). ישראל דורגה במקום נמוך מרוב מדינות האיחוד. האחוז הנמוך ביותר נמצא בגרמניה (51.5%), והגבוה ביותר – ברומניה (96.4%). מעיון בגרף של מדינות האיחוד האירופי נראה, כי ברוב מדינות הגוש הסובייטי לשעבר אחוז הגרים בדירות בבעלות גבוה. לעומת זאת, ישראל ממוקמת בין המדינות העשירות יותר אחרי הולנד ולפני בריטניה, צרפת, דנמרק, אוסטריה וגרמניה.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה