בנק ישראל דורש מהבנקים להדק את הבקרה על השלוחות בחו”ל

בין היתר נדרשים הבנקים לשכור מבקרים חיצוניים בעלי מומחיות מקומית רלוונטית בארץ הפעילות, ולהקפיד הקפדה יתרה על נושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

בנק ישראל | צילום: אוראל כהן, פלאש 90

הפיקוח על הבנקים מפרסם היום טיוטת הוראה חדשה בנושא “פיקוח על שלוחות בחו”ל”. ההוראה, שמתווספת להנחיות קיימות בנושא, מחייבת את הבנקים לבחון מחדש ולהגדיר את אסטרטגית הפעילות שלהם בחו”ל, ומחייבת אותם להדק ולחזק את הבקרה על השלוחות באמצעות הפעלת מנגנוני ניהול סיכונים וביקורת פנימיים וחיצוניים.

רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו ל’ביזנעס’ בפייסבוק

250/200 סייד בר + קובייה

המפקחת על הבנקים, ד”ר חדוה בר: “בשנים האחרונות בנקים בכל העולם מיקדו וצמצמו את פעילותם במדינות זרות, מתוך הבנה שפריסה רחבה חושפת אותם לסיכונים של אי ציות לחוקים ורגולציה מקומיים. כידוע, התממשות הסיכונים הובילה לחקירות וקנסות גדולים, ובישראל בא הדבר לידי ביטוי בחקירות של הרשויות האמריקאיות כנגד שלושה בנקים בנושא העלמות מס על-ידי לקוחות. לנוכח זאת ועל רקע צעדי הפיקוח, הבנקים הישראלים צמצמו משמעותית את פעילותם בחו”ל בשנים האחרונות. כצעד משלים לצמצום זה אנו דורשים מהבנקים לבחון שוב את הפעילות שנותרה בחו”ל, לצמצם אותה למספר קטן של מדינות ושלוחות מרכזיות, באופן שיאפשר הקצאת משאבים מתאימה – בהיקף ובאיכות – לצורך ניהול הולם של הסיכונים והיבטי הציות.

“התאגיד הבנקאי נדרש להדק ולשפר את הפיקוח שלו על השלוחות. ועליו לשכור מבקרים חיצוניים בעלי מומחיות מקומית רלוונטית בארץ הפעילות, שיבצעו אחת לתקופה ביקורות על הציות וניהול הסיכונים בשלוחות, ויבדקו את עמידתן בסטנדרטים הנדרשים על ידי החקיקה והרגולציה המקומית. בנוסף נדרשים הבנקים להקפיד הקפדה יתרה בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, ובפרט: איסור על פתיחה וניהול חשבונות ממוספרים וחשבונות קוד או בשמות בדויים; וכן על אופן הטיפול: בנאמנויות, בחברות off-shore ובעסקאות בהן אשראי מובטח בפיקדון של צדדים קשורים (‘גב אל גב’)”.

https://wordpress-547680-2055123.cloudwaysapps.com/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%98%D7%90%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%93%D7%A1%D7%A7-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A7-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C/

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה