בסיכום שלושה רבעונים: המדינה משקיעה בנו יותר

מסיכום ביצוע תקציב ינואר עד ספטמבר, עולה כי המדינה הוציאה יותר עבור האזרחים מהתקופה המקבילה אשתקד • הגירעון התוספתי שלא תוכנן בתקציב, עומד כעת על פחות מחצי אחוז מהתמ"ג

החשב הכללי רוני חזקיהו | צילום: דוברות האוצר

משרד האוצר באמצעות חטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי, מפרסם כמי חודש את האומדן הראשוני לביצוע תקציב ההוצאות, גירעון הממשלה ומימונו לתקופה ינואר עד ספטמבר 2019

בתקציב לשנת 2019, תוכנן גירעון שנתי בסך 40.2 מיליארד שקלים, שהם 2.9% מהתמ"ג. בשלב זה לאחר תשעה חודשי תקציב, הגירעון המצטבר לשנת התקציב 2019 בחודשים ינואר-ספטמבר, עומד על 30.9 מיליארד שקלים וזאת לעומת גירעון בסך 23.8 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד (17.7 מיליארד שקלים אילולא דחיית המסים של חודש ספטמבר שהיה חודש החגים בשנה שעברה).

Box

בחודש ספטמבר נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 1.9 מיליארד שקלים. לעומת זאת בחודש ספטמבר 2018 נמדד גירעון תקציבי בסך של 8.4 מיליארד שקלים. עם זאת, יש לציין כאמור, כי עקב מועד חגי תשרי ב-2018 נדחו תשלומי מסים מספטמבר לאוקטובר, המוערכים בסדר גודל של 6.1 מיליארד שקלים. אילולא דחייה זו, היה הגירעון בחודש ספטמבר 2018 עומד על 2.3 מיליארד שקלים. עדיין גדול יותר מהגירעון של ספטמבר 2019.

בבחינה של הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2018 – ספטמבר 2019) נראה כי הוא עומד על 3.3% מהתמ"ג. בהמשך לאמור לעיל, גירעון מצטבר זה כולל את חודש אוקטובר 2018 שבו כאמור היו הכנסות מסים גבוהות באופן חריג, כך שבנטרול דחיית המסים ב-2018 הגירעון המצטבר היה עומד על 3.8% מהתמ"ג.

ולמימון הגירעון נדרש כמובן גיוס הון. הגיוס המקומי בחודש ספטמבר היה חיובי והסתכם בסך של 8.1 מיליארד שקלים. לעומת זאת גיוס הון נטו בחו"ל היה שלילי והסתכם בסך של -0.3 מיליארד שקלים. יתרות הממשלה בבנקים – כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו היתרות בסך של 6.0 מיליארד שקלים.

הוצאות המדינה

בתקציב לשנת 2019 מתוכנן יעד הוצאות שנתי בסך 396.9 מיליארד שקלים. סך ההוצאות מתחילת שנת 2019 – סך הוצאות הממשלה בחודשים ינואר – ספטמבר, הסתכמו ב-290.1 מיליארד שקלים (שיעור ביצוע של 73.1% מהתקציב המקורי), לפי הפירוט הבא:

הוצאות משרדי הממשלה 254.2 מיליארד שקלים. תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 23.2 מיליארד שקלים, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 12.7 מיליארד שקלים. סך ההוצאות של משרדי הממשלה ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמו ב-87.5 מיליארד שקלים, זאת עלייה של 2.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד: הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב-4.1% והוצאות מערכת הביטחון ירדו ב-4.4%.

סך ההוצאות של משרדי הממשלה מתחילת שנת 2019, הסתכמו כאמור ב-254.2 מיליארד שקלים (שיעור ביצוע של 73.8% מהתקציב המקורי), עלייה של 7.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד כאשר הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב-9.7% ואילו הוצאות מערכת הביטחון ירדו ב-0.4%.

Inner

 

נציין שמתחילת שנת 2019 חל גידול של 6.0% בהוצאות הממשלה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אילולא ההסטה בפירעונות הקרן וריבית למוסד לביטוח לאומי כפי שהוסבר לעיל, שיעור הגידול היה עומד על 6.8%. נוסיף עוד, כי בתקציב המקורי תוכנן לשנת 2019 גידול בשיעור של 5.1%, לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2018 והשטח מעיד כי משרדי הממשלה עברו את האומדן לטובה.

הכנסות המדינה

בתקציב לשנת 2019 תוכננו הכנסות שנתיות בסך 356.7 מיליארד שקלים לפי הפירוט הבא: הכנסות ממסים בסך 323.1 מיליארד שקלים, והכנסות אחרות בסך 33.6 מיליארד שקלים. בחודש ספטמבר סך הכנסות הממשלה הסתכמו בחודש ספטמבר ב-30.2 מיליארד שקלים.

ואילו סך כל ההכנסות מתחילת שנת 2019 הסתכמו ב-259.2 מיליארד שקלים, גידול נומינלי של 3.7% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. כאמור לעיל, ההערכה היא כי נדחו תשלומי מסים בסדר גודל של 6.1 מיליארד שקלים מספטמבר 2018 לאוקטובר 2018. כמו כן, הוסטה הכנסה בסדר גודל של 1.7 מיליארד שקלים מלווה מהמוסד לביטוח לאומי מספטמבר 2019 לאוקטובר 2019. ראוי לציין שבנטרול השפעות אלו הגידול הנומינאלי עומד על 1.9% בלבד.

סך גביית המסים בחודש ספטמבר הסתכמה ב-27.8 מיליארד שקלים בחלוקה הבאה: מסים ישירים 14.3 מיליארד שקלים. מסים עקיפים 13.1 מיליארד שקלים. הכנסות מאגרות 0.4 מיליארד שקלים. ההכנסות האחרות הסתכמו ב-2.3 מיליארד שקלים.

בחודשים ינואר-ספטמבר 2019 הסתכמו ההכנסות ב-239.9 מיליארד שקלים, לעומת 234.0 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד (כולל 6.1 מיליארד שקלים שהתקבלו כאמור בחודש אוקטובר 2018). סך המהווה גידול נומינלי של 5.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (2.5% אילולא דחיית המיסים).

Inner

כתיבת תגובה