בעקבות חשיפת ‘ביזנעס’: תוקן מספר דורשי העבודה בדו”ח הלמ”ס

הרבה עבודה מהבית, פחות הוצאה של עובדים לחל”ת אבל גם נתוני האבטלה לא השתפרו בנובמבר • ויש גם תיקון טעות, בעקבות חשיפת ‘ביזנעס’: שילובם של בני הנוער בקרב דורשי העבודה הקפיץ את הנתונים בכ-173 אלף איש כלפי מעלה

בית הלמ"ס, ירושלים | צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את סקר כוח אדם לחודש נובמבר. מהנתונים עולה כי ישנה ירידה חדה במספר האזרחים שהוצאו לחל”ת ומנגד ישנה עלייה קלה במספר המובטלים דורשי עבודה שמחפשים עבודה באופן פעיל.

מהנתונים עולה כי אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה (מחפשי עבודה בפועל. ד”ש) הגיע בחודש נובמבר ל-5.0% לעומת 4.9% בחודש הקודם (199.4 אלף לעומת 205.9 אלף). הירידה הגדולה נמדדה בחודש נובמבר בקרב המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה, כלומר הוצאו לחל”ת. בחודש נובמבר סך המחול”תים עומד על 288.9 אלף לעומת 542.7 אלף עובדים בחודש אוקטובר.

שינוי חיובי נמדד בקרב עובדים שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020. בחודש אוקטובר הגיע מספרם של אלו ל-26.1 אלף עובדים ואילו בחודש נובמבר מספרם ירד ל-20.5 עובדים.

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה מכלל המועסקים, היה בענפים: שירותי אירוח ואוכל (50.1%), אמנות, בידור ופנאי (48.6%), שירותים אחרים (23.3%), מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים (22.6%), שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות (21.6%), שירותי ניהול ותמיכה (21.4%).

רבע מהמנהלים עובדים מהבית

גם בחודש נובמבר המשיכו עובדים רבים לעבוד מהבית. על פי נתוני הלמ”ס, האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שעבדו מהבית, מכלל המועסקים, היה בענפים הבאים: מידע ותקשורת (68.9%), פעילויות בנדל”ן (44.8%), שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים (44.0%), שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח (40.7%), אמנות, בידור ופנאי (33.1%), חינוך (32.7%). בנוסף 27% מהמנהלים דיווחו כי הם עובדים מהבית.

מסקירת תכונות כוח עבודה לחודש נובמבר 2020 עולה כי מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף מלא (35 שעות ויותר) עלה ב-18.1% לעומת החודש הקודם (תוספת של כ-420 אלף מועסקים), ומספרם של המועסקים שעבדו בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות) בשבוע הקובע עלה ב-3.6% לעומת החודש הקודם (תוספת של כ-26 אלף מועסקים).

החזרת פעילות המשק טרם החלת הסגר השלישי, הביאה לנתונים חיוביים במיוחד. על פי הלמ”ס, בחודש נובמבר 2020 ירד מספר המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בכ-616 אלף לעומת החודש הקודם. גם מספר השכירים הנעדרים זמנית מעבודתם ירד ל-468.8 אלף  לעומת 982.8 אלף בחודש הקודם.

בפילוח לפי גיל נראה כי אחוז דורשי העבודה הגבוה ביותר היה בקבוצת הגיל 15-17 בקרב אלו נמדדה אבטלה של 23.2%, לעומת כ-8% מגיל 18 עד 29. בקרב בני 30-65 עמד הנתון על כ-5.5% בלבד.

כמה מובטלים יש באמת

בתחילת החודש העלינו תחקיר מקיף לגבי נתוני הלמ”ס והצבנו שאלות קשות. בין היתר השווינו בין נתוני חודש נובמבר האחרון לבין נובמבר אשתקד. בסיומו של התחקיר כתבנו את המשפט הבא: “לסיכום, נגיף הקורונה פגע לכאורה בכ-40 אלף עובדים בלבד בשוק העבודה (1% בלבד מכלל דורשי עבודה). תודו שעל נתון שכזה לא הולכים לבחירות ולא מקימים מפלגה חדשה”.

בהמשך קיבלנו את תגובת הלמ”ס לשאלות ולטענתם לא ניתן לערוך השוואות בין נתוני מחצית חודש לבין חודש שלם. וראו זה פלא, כעת מפרסמים בלמ”ס את נתוני נובמבר 2020 כנתונים מנוכי עונתיות, כלומר הנתונים עוברים התאמה לתקופה. כאשר משווים בין המובטלים, כלומר מחפשי עבודה בפועל (ולא כאלה היושבים בבית ואינם מעוניינים לעבוד בשלב זה) נראה כי לדורשי העבודה נוספו בשנה האחרונה 32 אלף עובדים בלבד. פחות מהמספר אותו הערכנו בכתבה (ראו סכמות מצורפות).

נסייג ונאמר כי ישנם עוד עובדים שפוטרו או שמקום העבודה שלהם נסגר במהלך השנה האחרונה, אך בשלב זה הם אינם מחפשים עבודה. בלמ”ס מוגדרים עובדים אלה תחת ההגדרה ‘אינם בכוח העבודה’ ומספרם עלה במהלך השנה האחרונה בכ-204 אלף עובדים. מנתון זה צריך להוריד כ-110 אלף עובדים שמתווספים להגדרה זו של הלמ”ס מדי שנה (על פי נתוני הלמ”ס בשנים הקודמות).

טעות, טועים, טעינו

ועוד מילה אחת לגבי הלמ”ס. לכל אדם באשר הוא אדם קשה לבוא ולומר טעיתי. לגוף מכובד כמו הלמ”ס שאמור להיות אמון על נתונים מדוייקים, הדבר קשה פי כמה וכמה. תגובת הלמ”ס לתחקיר התעלמה מאחד הנתונים, אולם בחודש הנוכחי הנתון תוקן באין אומר ודברים – מבלי להודות שהייתה כאן טעות. במחצית חודש נובמבר היו על פי הלמ”ס 6,490,200 אזרחים בישראל מעל גיל 15, כלומר בכוח העבודה. שאלנו כיצד הדבר ייתכן והלא בחודש נובמבר 2019 הנתון עמד על 6,542,900 אזרחים. הביטו בסכמה המצורפת וראו את התיקון של הלמ”ס. בשקט בשקט הנתון תוקן ל-6,663,800 אזרחים מעל גיל 15.

 

שוק העבודה נובמבר 2019 | מקור: למ”ס
שוק העבודה נובמבר 2020 – מעודכן | מקור: למ”ס

באופן כללי אומרים בלמ”ס כי נתוני סקר כוח אדם מאפשרים מעקב אחר השפעות משבר נגיף קורונה על מצב התעסוקה ושוק העבודה בישראל. “גם בתקופה זו, אנו מחויבים ופועלים לפי שיטות עבודה בין-לאומיות, לפרסום האינדיקטורים הקיימים, כמו גם לפיתוח ולדיווח על אינדיקטורים חדשניים וניתוחים המתאימים למצב”, כותבים בלמ”ס ביחס לפרסומים.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה