הכנסות המדינה מתמלוגי הפקת נפט וגז טבעי

ההכנסה הגבוהה ביותר הגיעה בשנת 2019 בעיקר ממאגר הגז 'תמר' ההכנסות ממאגר לווייתן הגדול אמורות להתחיל להיכנס בשנת 2020 • 1.4 מיליוני שקלים נכנסו למדינה רק עבור חבילות המידע שנמכרו לחברות שנגשו למכרזים השונים בתחום • במקביל: בשל תקלה שהתגלתה בקידוח הגז לוויתן, משרד האנרגיה החליט להפחית כ-40% בתפוקת הגז עד לסיום הבדיקות הנדרשות

אסדת הקידוח תמר | צילום: אלברטוס צילומי אוויר, נובל אנרג'י, פלאש 90

המחצב העיקרי ממנו מכניסה מדינת ישראל את מרבית הכנסותיה, הינו 'הראש היהודי'. בכל יום מתבשרים תושבי מדינת ישראל, על חברה נוספת שפותחת בארצנו הקטנה, מרכז מחקר ופיתוח ופעם בתקופה נמכר סטרטאפ ישראלי לחברה מחו"ל, מכירה שמכניסה כסף זר לארץ והכנסות נאות לקופת המדינה.

מהודעת אגף תמלוגים, חשבונאות וכלכלה, במינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה, עולה כי המחצבים הטבעיים של ישראל מנפיקים לה סכומים יפים. כך למשל, בשנת 2019 התקבלו לקופת המדינה, הכנסות של 864 מיליון שקל, מאגרות ומתמלוגי הגז הטבעי, הנפט והמחצבים.

החלק העיקרי מההכנסות, מגיע מתמלוגי הגז הטבעי והנפט, אשר הסתכמו בשנת 2019 בסך של כ-842 מיליון שקל. מרבית הסכום, כ-836 מיליון שקל, נובע מהגז הטבעי מחזקת 'תמר', סכום המשקף הפקה של כ-10.5BCM  גז טבעי וכ-482 אלף חביות קונדנסט נלווה. מדובר בירידה בשיעור של כ-2.5% לעומת 2018, הנובעת מירידה בשער החליפין של הדולר, בשיעור של כ-7.79% וכתוצאה מהפחתה זמנית בהפקה, עקב טיפול באסדת 'תמר' בחודש אפריל 2019.

שאר הסכום מתחלק באופן הבא: 2.7 מיליון שקל מחזקת 'מגד', 2.7 מיליון שקל מחזקת 'ים תטיס' ו-327 אלף שקלים בלבד מחזקת 'לוויתן', האמורה להתחיל להכניס את הכספים הגדולים, רק בשנה הנוכחית. סך היקף ההכנסות מתמלוגי חזקת 'תמר', מתחילת ההפקה בשנת 2013 ועד היום, מסתכמות ב-5.18 מיליארד שקל.

בנוסף לתמלוגי הגז הטבעי והנפט, נרשמו ב-2019 הכנסות מתמלוגי מחצבים אחרים, בסך של כ-10.7 מיליון שקל והכנסות של כ-5.6 מיליון שקל מאגרות שונות.

כמו כן, נרשמו הכנסות של כ-5.9 מיליון שקל מההליך התחרותי השני, למתן רישיונות חדשים לחיפושי גז טבעי ונפט במים הכלכליים של ישראל: שימו לב לנתון הבא, 1.4 מיליון שקלים התקבלו לקופת המדינה, רק עבור חבילות המידע שנמכרו לחברות שהתעניינו במסמכי ההליך התחרותי. 4.5 מיליון שקלים שולמו כמענק חתימה על ידי החברות הזוכות.

במשרד האנרגיה צופים עלייה משמעותית בהכנסות מתמלוגים, בשנת 2020 לשיא חדש של כ-1.5 מיליארד בעקבות הצלחת קידוחי 'לוויתן'.

שאיבת הגז בלוויתן צומצמה ל-60%

בתוך כך מפרסם משרד האנרגיה, כי בעקבות תקלה שהתגלתה בצנרת לבארות לוויתן, משרד האנרגיה הודיע לחברת נובל, שעד שלא יושלם תחקיר האירוע ותאושרנה הבדיקות הנדרשות, לא תתאפשר הפקה מלאה מבארות לוויתן וזו תוגבל לכ- 60%.

התקלה התגלתה, בתקופת ההרצה בפרויקט הפקת הגז הטבעי באסדת לוויתן, במקטעי צנרת ההזרמה, המצויים בסמיכות לקידוחי ההפקה בבאר המאגר – ג'מפרים, בהם התגלה רטט, אשר זוהה על ידי רובוט תת-ימי, שהורד למעמקי הים.

במשרד האנרגיה מסבירים, כי על מנת לצמצם ולמזער את הרעידות, הופחתו כמויות הגז הטבעי המופקות מהבארות בכ-40% מהתפוקה המרבית. הכמות תוגדל רק באישור המשרד, לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות.

המשך הפעולות ייקבעו על סמך בדיקות הנדסיות קפדניות, שמתבצעות בימים אלה על ידי המשרד, יחד עם יועצים חיצוניים ועם חברת נובל. במשרד האנרגיה מדגישים, כי לאורך כל התקופה, לא הייתה דליפת חומרים כלשהם למי הים, ולא נגרם לאסדה או למתקנים הנדסיים הקשורים לאסדה כל נזק.

עוד יצוין, כי אין קשר בין תקלת התקשורת שאירעה בבוקר יום שלישי (11.2.20), לעניין זה.

כתיבת תגובה