הממונה על התחרות: "שב"א ומס"ב לא מאפשרות תחרות הוגנת"

הממונה על התחרות ביקשה מבית הדין לתחרות להפסיק את שיתופי הפעולה הבלתי חוקיים בין שב"א לבין מס"ב • הממונה: שב"א ומס"ב פועלות בניגוד לחוק התחרות; בית הדין מתבקש להורות להן לחדול משיתופי הפעולה או לקבל היתר לפי חוק לפעילות

סליקה אונליין | צילום: ולנטין וולקוב

הממונה על התחרות הגישה בקשה לבית הדין לתחרות בה טענה ששיתופי הפעולה בין שב"א ומס"ב הם הסדר כובל שעלול לפגוע בתחרות היום ופועל בניגוד לחוק. משכך, ביקשה הממונה מבית הדין להורות לשב"א ומס"ב להפסיק את הפרת החוק תוך 30 ימים על ידי הפרדת שיתופי הפעולה ביניהן או הסדרת שיתוף הפעולה באחד המנגנונים שקבועים בחוק. 

בקשה זו מוגשת בהמשך לעמדת הממונה שהוגשה ביום 17 בספטמבר 2020 בעניין הבקשה לאישור הסדר כובל שהגישו שב"א ומס"ב לאישור שיתופי הפעולה ואספקת שירותים הדדיים זו לזו. בעמדתה מספטמבר הממונה פרטה את החששות התחרותיים שעולים משיתופי הפעולה בין החברות והמליצה שלא לאשר את ההסדר המבוקש. 

250/200 סייד בר + קובייה

הממונה הבהירה שלעמדתה שיתופי הפעולה בין שב"א ומס"ב עלולים לפגוע בתחרות כבר היום ולא רק בעתיד כטענתן על ידי שב"א ומס"ב. לכן, החברות מפרות את החוק היום. בקשתן לאישור ההסדר הכובל ביניהן לא יכולה להכשיר את הפרת החוק בתקופה הנוכחית בה עוד לא ניתן אישור או פטור אחר ממערך הפיקוח על התחרות להסדר הכובל.

הממונה טענה שההפרה מתבצעת על ידי שתי החברות המפעילות את את ליבת מערכת התשלומים של מדינת ישראל. תחום התשלומים בישראל עובר בימים אלה תמורות משמעותיות, הן כתוצאה מרפורמות חקיקתיות, אשר בין היתר חייבו שינוי יסודי במבנה הבעלות בשב"א, והן כתוצאה משינויים טכנולוגיים וצרכניים שמתרחשים בעולם כולו וגם בישראל. בשל שינויים אלו, טענה הממונה שאנו נמצאים כעת בנקודת זמן קריטית לעיצוב שוק התשלומים העתידי ואין להסכין עם הפרה נמשכת של שב"א ומס"ב את חוק התחרות הכלכלית והפגיעה ששיתופי הפעולה ביניהן עלולה להביא לתחרות בשוק התשלומים בישראל.

שב"א ומס"ב הם שני תאגידים שהוקמו על ידי חמשת הבנקים הגדולים בישראל.  בעבר עסקה שב"א בעיקר בסליקה של כרטיסי אשראי ואילו מס"ב עסקה בסליקה של העברות בנקאיות. בעקבות המלצות וועדת שטרום, אשר הפרידה בין חלק מחברות כרטיסי האשראי לבין הבנקים, נדרשו הבנקים לרדת באחזקותיהם בשב"א. החל מ- 2019 שב"א מוחזקת חצייה על ידי הציבור וחצייה על ידי חמשת הבנקים הגדולים. חרף שינוי זה ממשיכות שב"א ומס"ב לפעול כיחידה תפעולית אחת שלה הנהלה משותפת, משרדים משותפים, עובדים משותפים ומערכות טכנולוגיות משותפות. 

870/135 ליינר ארטקל

אלא שההתפתחויות הטכנולוגיות בעולם התשלומים הפכו את שב"א ומס"ב למערכות שמסוגלות להעניק שירותי תשתית מתחרים לנותני שירותי תשלום (חברות כרטיסי אשראי, ארנקים דיגיטליים, אפליקציות וכיו"ב). לפיכך, רואה הממונה חשיבות בהפרדתן התפעולית של שתי חברות אלה וכן בהפרדת ההנהלה אשר לה השפעה על אופן קבלת ההחלטות האסטרטגיות בחברות. כיוון שהשינויים בעולם התשלומים מתרחשים בתקופה זאת ממש ישנה חשיבות להפרדה של חברות אלה בהקדם. 

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה