הקניונים ומרכזי המסחר הגדולים, בין הנפגעים ביותר במשבר

התעופה, האופנה והגז הטביע הם העסקים שנפגעו הכי הרבה במשבר קורונה • סקירה בנושא "חשיפת אשראי בענפים נבחרים לאור נגיף הקורונה" שערך הפיקוח על הבנקים במטרה לבחון את השלכות המשבר על סיכון האשראי הבנקאי, מגלה כי למרות העלייה בסיכון בענפים שנפגעו מהמשבר, לא קיים לווה בודד או קבוצת לווים שמסכנים את יציבות המערכת הבנקאית • מלונות הנופש והפנאי ספגו הכי פחות הפסדים מהמשבר • בענף הליסינג נפגעה השכרת הרכבים לתיירי חוץ

אילוסטרציה, קניון עופר הקיריון | צילום: עומרי אמסלם

הפיקוח על הבנקים השלים לאחרונה עריכת סקירה בה הוא בחן את מצב הלווים העסקיים בענפים שנפגעו ממשבר הקורונה. הסקירה בוצעה מנקודת מבט פיקוחית הבוחנת את השלכות המשבר על סיכון האשראי הבנקאי (להבדיל מבחינת השלכות המשבר על המצב המאקרו כלכלי), והיא התמקדה בעיקר בלווים הגדולים המשתייכים לענפים שספגו פגיעה במשבר, ושלבנקים קיימת אליהם חשיפה מעל סף מסוים.

כצפוי, עוצמת הפגיעה לא הייתה אחידה גם בין הלווים השונים: ככלל, המשבר פגע באופן משמעותי יותר בחברות קטנות ובינוניות ובעוצמה נמוכה יותר בלווים הגדולים. כמו כן, הפגיעה הייתה עוצמתית יותר אצל לווים שהגיעו למשבר עם מינוף גבוה וללא עודפי נזילות מספקים. השפעת המשבר התמתנה אצל לווים שנקטו במהירות בפעולות התאמה להתמודד עם הסיכון ולהפחיתו באמצעים כגון התייעלות, הוצאת עובדים לחל"ת, גיוס חוב ומימוש נכסים, פריסת חובות ודחיות תשלומים, ניצול הקלות רגולטוריות, התאמת האסטרטגיה העסקית לתקופה (למשל באמצעות מעבר למכירות On-line).

250/200 סייד בר + קובייה

בעקבות הקורונה יתכן ויחולו שינויים מבניים שעלולים להשפיע על ענפים מסוימים גם בתקופה שלאחר המשבר (למשל, כתוצאה ממעבר לעבודה מהבית, הפחתת השימוש ברכב צמוד ובחללי עבודה, הפחתה בטיסות עסקיות ועוד). במבט לעתיד, עדיין קיים חוסר וודאות לגבי מצב השגרה החדש שיחול: בחלק מהענפים השלכות המשבר צפויות להשפיע גם בטווח הארוך לאחר החזרה לשגרה (למשל, תעופה, משרדים). בענפים אחרים ההשפעה תלויה בעיקר בהתמשכות המשבר וצעדי הממשלה. בענפים נוספים בהם הביקוש קשיח (למשל, בינוי למגורים, גז טבעי), ההערכות הן כי רמת הסיכון לא צפויה לעלות באופן משמעותי גם בטווח הארוך.

ממצאי הסקירה העלו שלמרות העלייה בסיכון בענפים שנפגעו מהמשבר, לא קיים לווה בודד או קבוצת לווים שמסכנים את יציבות המערכת הבנקאית (בדומה למצב שהיה טרום המשבר). לפי העניין הביקורת העלתה דרישות פרטניות לבנקים הרלבנטיים, כגון ביצוע מעקב מוגבר אחר מצב לווים מסוימים, החמרת סיווג החובות בדוחות הכספיים וחיזוק מבנה האשראי והביטחונות אצל מספר לווים.

הסקירה העלתה כי הענפים השונים הושפעו מהמשבר במידה שונה. מבין הענפים שנסקרו, את הפגיעה המשמעותית ביותר ספגו ענפי התעופה, האופנה והגז הטבעי שפעילותן פחתה משמעותית במהלך המשבר בשל סגירת השמיים, הגבלות המסחר וכללי הריחוק החברתי שהשפיעו על הצריכה הפרטית ועל הביקוש העולמי  והמקומי לגז טבעי.

Inner article

בענף המלונאות, המשבר פגע באופן העוצמתי ביותר במלונות העירוניים ומלונות הבוטיק הנשענים בעיקר על תיירות החוץ, ובאופן מתון יותר במלונות הנופש והפנאי.

בענף הנדל"ן המניב למסחר הפגיעה העוצמתית הייתה בעיקר בקניונים הסגורים והגדולים, ובעוצמה נמוכה יותר במרכזים שכונתיים בשל היותם ממוקמים באוויר הפתוח, קרובים לשכונות המגורים ועם תמהיל שוכרים המוטה יותר לפעילות חיוניות כגון: מזון ופארם.

בענף הליסינג נפגעה בעיקר פעילות ההשכרה החשופה לתיירות חוץ, וכן הייתה פגיעה מסוימת גם בחוזי הליסינג שתוקפם הוארך בהנחות משמעותיות, לנוכח מעבר חלקי לעבודה מהבית.

ענף הבינוי ויבואני הרכב ספגו פגיעה מתונה יותר שכן פעילותם נמשכה בעוצמות כאלו ואחרות במהלך השנה.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה