ירידה בממוצע השכר בחודש מאי לעומת החודשים הקודמים

על פי דו”ח הלמ”ס הייתה בחודש מאי ירידה של קרוב ל-2.4 אחוזים בממוצע השכר לעומת אפריל וירידה הרבה יותר גבוהה של מעל 5.5% לעומת מרץ • בחישוב שנתי מדובר עדיין בעליית השכר הממוצע לעומת אשתקד • ממוצע השכר במקצועות ההיי-טק ממשיך להוביל עם 22,502 שקלים בחודש

תלוש שכר | צילום: Outcyber, CC BY-SA 4, ויקיפדיה

עיון בנתוני השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש מאי 2019, כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מעלה תמונה מעורבת. כך בעוד שהשכר במחירים שוטפים היה 10,477 ש”ח המהווה עלייה של 3.6% לעומת מאי 2018, הוא מצביע על ירידה מהחודשים הקודמים. בחודש אפריל השכר עמד על 10,729 ש”ח ובחודש מרץ על 11,105 ש”ח.

שכר העובדים מחו”ל במחירים שוטפים נותר יציב ועומד על 6,642 ש”ח. השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 9,803 ש”ח, עלייה של 2.0% לעומת מאי 2018. ‘השכר הממוצע במחירים קבועים’ הוא בעצם השכר הממוצע במחירים שוטפים שמנוכה ממנו מדד המחירים לצרכן של כל חודש. שכר זה מייצג את השכר ללא השפעה של עליות ו/או ירידות מחירים במשק.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

המגמה הכללית מצביעה על עלייה בחישוב שנתי בשכר הממוצע למשרת שכיר הן במחירים שוטפים 2.3% והן במחירים קבועים0.7%.

בתמונה הכללית, מספר משרות השכיר היה 3.744 מיליון, עלייה של 1.2% לעומת מאי 2018. (כ-134 אלף משרות הם עובדים מחו”ל). בחלוקת הממוצע של השכר ניתן לראות, כי בחודש מאי 2019, 33.7% (1.262 מיליון) מכלל משרות השכיר במשק היו בענפים כלכליים עם שכר ממוצע גבוה מהשכר הממוצע במשק. לעומת זאת 66.3% (2.482 מיליון) מכלל משרות השכיר במשק היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע היה נמוך מהשכר הממוצע.

ראוי לזכור כי גם בתוך הענפים יש חלוקות שונות וממוצעים שונים. כך לדוגמה ניתן לראות כי מתוך כלל משרות השכיר בענף שירותי אירוח ואוכל, המשרות בענף שירותי אירוח מהוות 16.2% בלבד והשכר הממוצע בהן העומד על 7,926 ש”ח, היה גבוה ב-54.7% מהשכר הממוצע של כלל ענף שירותי אירוח ואוכל (5,124 ש”ח). ממוצע זה נגזר מ-83.8% אחוז המועסקים בתת הענף שירותי מזון ומשקאות עם שכר ממוצע של 4,582 ש”ח.

870/135 ליינר ארטקל

 

ניתוח נוסף מציג את התחומים בהם ישנה עלייה בשכר הממוצע. הענף שרושם את העלייה המשמעותית ביותר הוא ענף שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים בו עלה השכר הממוצע ב-6.7% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2019, בהמשך לעלייה של 6.2% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2018-פברואר 2019. עליות אחרות נצפו גם בענפים פעילויות בנדל”ן 4.3% ובינוי 1.7%, זאת לעומת שירותי תחבורה ואוכל עם ירידה של כ-1.5%.

ענפים נוספים המציגים ירידה, הם ענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח שירד בהם השכר הממוצע ב-3.5% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2019, בהמשך לירידה של 1.4% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2018-פברואר 2019. לירידה זו מצטרפים הענפים אספקת חשמל ומים עם ירידה של 2.6%, ענף מינהל מקומי, ציבורי, שירות הביטחון וביטוח לאומי עם ירידה של 1.8% וענף מידע ותקשורת 1.5%.

מכלל המשק מוביל המגזר של החברות הלא פיננסיות עם 64% מכלל המשרות במשק ושכר ממוצע של 11,176 ש”ח, גבוה יותר מהשכר הממוצע הכללי העומד על 10,477 ש”ח. המשרות במגזר הממשלתי מהוות 18.9% מכלל המשרות במשק, עם שכר ממוצע של 10,349 ש”ח. מלכ”רים פרטיים 7.7%, משקי בית 6.6% עם שכר ממוצע של 5,833 ש”ח ו-4,978 ש”ח בהתאמה.

לעומת זאת החברות הפיננסיות מחזיקות ב-2.8% ממשרות השכיר במשק אולם עם שכר ממוצע גבוה מאוד של 21,141 ש”ח. השכר הממוצע בתחום ההיי-טק גבוה עוד יותר ועומד על 22,502 ש”ח, עלייה של 5.1% לעומת מאי 2018. ראוי לציין שמשרות השכיר בתחום ההייטק היו 8.8% מכלל משרות השכיר במשק, אולם משרות אלו נמצאות בכל המגזרים שסקרנו לעיל.

חלוקת המשרות בתחום ההיי-טק מגוונת ביותר וניתן לראות שהתחום המשתלם במיוחד נמצא בקטגוריה מחקר מדעי ופיתוח, עם שכר ממוצע של 28.5 אלף ש”ח, אולם מועסקים בו רק כ-50 אלף איש (15.2% מכלל משרות ההיי-טק). כמחצית מהעובדים בתחום ההיי-טק (46.9%) עוסקים בתחום תכנות וייעוץ בתחום המחשבים או בשירותים אחרים ושכרם הממוצע עומד על 22,867 ש”ח.

כתיבת תגובה