“לממונה על שוק ההון דחף בלתי מרוסן ליצירת רגולציה”

לין נגד סלינגר: על פי בדיקת איגוד לשכות המסחר בשנים 2017-2016 הוציאה רשות שוק ההון 186 חוזרים, הוראות, הבהרות וחוקים חדשים, לא כולל טיוטות

דחף ליצור רגולציה shutterstock

 

עו”ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה בתחילת השבוע אל שר האוצר משה כחלון, והעביר ביקורת חריפה על הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כמי שמונעת מתנופה בלתי מרוסנת ליצירת רגולציה. לין המחיש את דבריו בנתונים: מיום 25.12.2015 עד 1.2.2018 העבירה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון:61 חוזרים חדשים בשנת 2016, ו-65 חוזרים חדשים בשנת 2017

sorek-box

מלבד החוזרים לעיל, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה בנוסף 24 עמדות ממונה חדשות, 13 הבהרות ממונה חדשות, 10 כללי מערכת סליקה חדשות, 5 הוראות ממונה חדשות, 4 תיקוני חקיקה ראשית חדשים, 2 תקנות משנה חדשות, 2 הכרעות עקרוניות חדשות, בסה”כ בשנים 2017-2016 הוציאה רשות שוק ההון 186 חוזרים, הוראות, הבהרות וחוקים חדשים.

נתונים אלה לא כוללים טיוטות חוזרים וטיוטות הוראות, שכן טרם פרסום כל חוזר/הוראה/הבהרה, הרשות מוציאה טיוטה להערות הציבור. באיגוד לשכות המסחר מעריכים כי בשנה מתפרסמים בממוצע כ-150 חוזרים, הוראות וטיוטות חקיקה למיניהם.

מבדיקת איגוד לשכות המסחר, עולה כי מדי חודש מפרסמת רשות שוק ההון 10 – 15 חוזרים, טיוטות חוזרים, הבהרות, ניירות עמדה, הוראות ממונה וכדומה (מלבד הצעות חוק וטיוטות תקנות שהיא מניחה לאישור הכנסת). ישנם חוזרים שעלות יישומן שולית. אולם, למרבית החוזרים וההוראות ישנם עלויות יישום גבוהות, שכוללות היערכות מיכונית ומיחשובית, הדרכת עובדים, שינוי טפסים וכדומה.

באיגוד לשכות המסחר מציינים כי מכלול החוזרים יחדיו מעמיס עלויות כבדות על הגופים הפנסיוניים השונים, שבסופו של דבר מועמסים בלית ברירה על ציבור החוסכים. יתכן שכל חוזר כשלעצמו תורם לשיפור השירות ללקוחות, הגנה על כספי הלקוחות, שמירה על יציבות החברות, קידום תחרות בענף וכדומה. אולם בראיה רחבה אסור לראות כל מהלך רגולטורי כעומד בפני עצמו, יש לבחון כל יוזמה חדשה מול כלל העומס שכבר הוטל. בסופו של דבר העומס על החברות גוזל זמן ניהולי רב ומגולגל ללקוחות.

לדברי לין, שום מגזר עסקי לא יכול להתמודד עם מסה כזו של דרישות המועברת בתקופה כה קצרה של לא יותר מאשר שנתיים וחצי. “על פי מבחן התוצאה, אם אכן שואפים להוריד את נטל הרגולציה, יש הכרח לעשות שינוי דרסטי בסמכויות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ולכלול אותה במסגרת ההנחיות על פי החלטה 2118. “

ono-side
inner

כתיבת תגובה