מגמות בעסקים: ענפי הבינוי והמלונאות זקוקים להתאוששות

הממצאים העיקריים של סקר הלמ”ס על מגמות בעסקים מלמדים על עלייה חדה בכל מאזני העבר בכלל הענפים • מאזן מצבה הנוכחי של החברה נמצא בתחום החיובי בכלל הענפים, למעט ענף המלונאות• מאזני הציפיות להיקף התעסוקה בחודש מאי חיוביים במרבית ענפי הסקר – למעט ענף הבינוי

בנייה | צילום: ביזנעס

סקר הערכת המגמות בעסקים – אפריל 2021 של הלמ”ס קובע בבירור:למעט ענף המלונאות, מאזן מצבה הנוכחי של החברה נמצא בתחום החיובי בכלל הענפים. בסקר מגמות בעסקים נשאלים מנהלי החברות על החודש הקודם (מרץ), על מצבם הכלכלי בהווה (אפריל) ועל ציפיותיהם לחודש הבא (מאי).

הממצאים העיקריים של הסקר מלמדים על עלייה חדה בכל מאזני העבר בכלל הענפים (מרץ לעומת פברואר). כמו כן, מאזן מצבה הנוכחי של החברה נמצא בתחום החיובי בכלל הענפים, למעט ענף המלונאות. גם מאזני הציפיות להיקף התעסוקה בחודש מאי (לעומת חודש אפריל) חיוביים במרבית ענפי הסקר למעט ענף הבינוי.

תעשייה

ענפי התעשייה מסווגים ל-4 ענפי טכנולוגיה ראשיים.

מרץ לעומת פברואר (עבר)

 • בסך התעשייה, מאזני היקף הייצור והיקף המכירות עלו ואף הפכו חיוביים, מאזן היקף המועסקים נותר כמעט ללא שינוי.
 • בחלוקה לפי עוצמה טכנולוגית, מאזן המכירות עלה בכלל הטכנולוגיות לעומת החודש הקודם, ובכולם מאזן המכירות הוא כעת חיובי.

אפריל 2021 (הווה)

 • בשאלה על מצבה הנוכחי של החברה באפריל, המאזן בסך תעשייה נותר חיובי וכמעט ללא שינוי.
 • בחלוקה לפי עוצמה טכנולוגית, נרשמה ירידה קלה בתעשייה עילית (48.0) לעומת החודש הקודם (54.4) ומנגד עלייה קלה בתעשייה מעורבת מסורתית (18.3) לעומת החודש הקודם (12.0).

ציפיות המנהלים לחודש מאי

 • נרשמה ירידה קלה בכלל מאזני הציפיות בסך התעשייה, לעומת מאזני החודש הקודם, אך כולם נותרו בתחום החיובי.
 • בחלוקה לפי עוצמה טכנולוגית, המאזנים ירדו בכלל הטכנולוגיות, אך למרות ירידה זו מרבית המאזנים נמצאים בתחום החיובי (כלומר, יש יותר מנהלים הצופים גידול בפעילות הכלכלית בחודש מאי מאשר מנהלים הסוברים שתהיה ירידה).

בינוי

מרץ לעומת פברואר (עבר)

 • עלייה קלה במאזני העבר בבינוי בהשוואה למאזני החודש הקודם, והם עדיין נמצאים בתחום השלילי.

אפריל 2021 (הווה)

 • מאזן מצבה הנוכחי של החברה בענפי הבינוי נשאר דומה למאזן של מרץ בתחום החיובי.

ציפיות המנהלים לחודש מאי

 • מאזן הציפיות לשינוי בהיקף הפעילות עלה מעט, ועבר לתחום החיובי. לעומת זאת, מאזן הציפיות לשינוי במספר המועסקים עבר לתחום השלילי, עם ירידה מ-1.5 בחודש הקודם  ל-(1.3-).

מסחר קמעוני

מרץ לעומת פברואר (עבר)

 • מאזן השינויים בהיקף המכירות בעבר עלה בצורה ניכרת, ואף עבר לתחום החיובי מ-(4.1-) בחודש הקודם, ל-29.2.

אפריל 2021 (הווה)

 • במאזן מצבה הנוכחי של החברה חלה עלייה לעומת מאזן החודש הקודם, מ-12.3 ל-17.4.

ציפיות המנהלים לחודש מאי

 • ציפיות המנהלים לחודש מאי מראים ירידה בכלל המאזנים, אך כולם נותרו חיוביים.

מלונאות

מרץ 2021 לעומת התקופה המקבילה אשתקד (עבר)

 • לראשונה מאז תחילת 2020 מאזני העבר עבור מספר לינות הישראלים, מספר המועסקים ופדיון החברה הפכו חיוביים. מאזן מספר לילות התיירים עלה אף הוא, אך נותר שלילי (71.5-).

אפריל 2021 (הווה)

 •  מאזן המצב הנוכחי של החברה עלה מ-(52.7-) בחודש הקודם ל-(33.9-).

הציפיות לחודש מאי 2021 לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 • כלל מאזני הציפיות עלו אף הם לעומת החודש הקודם.

שירותים לפי ענפי סדר

ענפי השירותים כוללים פעיליות מגוונות ומתחלקים לענפים שונים.

מרץ לעומת פברואר (עבר)

 • כלל מאזני העבר בסך ענפי השירותים עלו לעומת החודש הקודם, ומאזן היקף המועסקים אף עבר לתחום החיובי לראשונה מאז ינואר 2020 ועומד על 4.6 לעומת החודש הקודם (1.1-).
 • בענף שירותי מזון ומשקאות חלו עליות משמעותיות בכלל המאזנים, וכעת כלל המאזנים הפכו חיוביים. 

אפריל 2021 (הווה)

 • מאזן מצבה הנוכחי של החברה עלה במעט, מ-15.3 ל-18.5.
 • בענף שירותי מזון ומשקאות, חלה העלייה הגדולה ביותר מ-(20.2-) ל- (2.9-), אך הוא עדיין נותר שלילי.

ציפיות המנהלים לחודש מאי

 • בסך ענפי השירותים כלל מאזני הציפיות לחודש מאי נותרו חיוביים וכמעט ללא שינוי.

תעשייה

לוח א1 – ענפי התעשייה לחודש אפריל (אחוזים) –

מה להערכתך מצבה העסקי/כלכלי של החברה נכון להיום?

חודש דיווחנובמברדצמברינוארפברוארמרץאפריל
מצבה העסקי/כלכלי של החברה 16.316.220.921.728.427.7

לוח א2 – מדדים נבחרים בענפי התעשייה, לפי חודש דיווח (אחוזים) –

מצב העסק בחודש מרץ לעומת חודש פברואר

חודש דיווחנובמברדצמברינוארפברוארמרץאפריל
היקף הייצור (התפוקה)-3.60.13.8-1.6-0.310.4
היקף המכירות-9.7-0.23.4-2.2-4.212.0
מספר המועסקים-2.5-1.8-1.3-0.72.72.6

לוח א3 – מדדים נבחרים בענפי התעשייה, לפי חודש דיווח (אחוזים) –

הערכת השינוי הצפוי בחודש הבא (מאי) לעומת החודש הנוכחי (אפריל)

חודש דיווחנובמברדצמברינוארפברוארמרץאפריל
הערכת השינוי בהיקף ההזמנות לשוק המקומי1.3-1.4-0.76.711.25.4
הערכת השינוי בהיקף ההזמנות ליצוא4.34.73.54.110.54.9
הערכת השינוי בהיקף
הייצור (התפוקה)
5.51.75.47.79.98.3
הערכת השינוי במספר המועסקים0.5-1.10.02.65.85.3

בינוי

לוח ב1 – ענפי הבינוי לחודש אפריל (אחוזים) –

מה להערכתך מצבה העסקי/כלכלי של החברה נכון להיום?

חודש דיווחנובמברדצמברינוארפברוארמרץאפריל
מצבה העסקי/כלכלי של החברה6.94.613.113.811.810.7

לוח ב2 – מדדים נבחרים בענפי הבינוי, לפי חודש דיווח (אחוזים) –

מצב העסק בחודש מרץ לעומת חודש פברואר

חודש דיווחנובמברדצמברינוארפברוארמרץאפריל
היקף הפעילות השוטפת-11.9-11.5-7.2-10.4-10.9-4.5
היקף העבודות החדשות 

(שטח התחלות הבנייה/ 

היקף ההזמנות)

-12.6-8.5-8.2-9.4-8.7-5.2

לוח ב3 – מדדים נבחרים בענפי הבינוי, לפי חודש דיווח (אחוזים) –

הערכת השינוי הצפוי בחודש הבא (מאי) לעומת החודש הנוכחי (אפריל)

חודש דיווחנובמברדצמברינוארפברוארמרץאפריל
הערכת השינוי בהיקף הפעילות השוטפת-10.5-6.3-7.2-2.9-0.20.4
הערכת השינוי במספר המועסקים-8.5-5.9-2.5-3.71.5-1.3

Inner article

מסחר קמעוני

לוח ג1 – ענפי המסחר הקמעוני לחודש אפריל (אחוזים) –

מה להערכתך מצבה העסקי/כלכלי של החברה נכון להיום?

חודש דיווחנובמברדצמברינוארפברוארמרץאפריל
מצבה העסקי/כלכלי של החברה0.0-0.29.915.212.317.4

לוח ג2 – מדדים נבחרים בענף המסחר הקמעוני, לפי חודש דיווח (אחוזים) –

מצב העסק בחודש מרץ לעומת חודש פברואר

חודש דיווחנובמברדצמברינוארפברוארמרץאפריל
היקף המכירות-24.13.66.5-17.1-4.129.2

לוח ג3 – מדדים נבחרים בענף המסחר הקמעוני, לפי חודש דיווח (אחוזים) –

הערכת השינוי הצפוי בחודש הבא (מאי) לעומת החודש הנוכחי (אפריל)

חודש דיווחנובמברדצמברינוארפברוארמרץאפריל
הערכת השינוי בהיקף המכירות-0.33.4-7.716.924.12.3
הערכת השינוי במספר ההזמנות מספקים-2.60.8-6.013.57.21.8
הערכת השינוי במספר המועסקים-4.4-3.9-4.912.63.81.6

שירותים

לוח ד1 – ענפי השירותים לחודש אפריל (אחוזים) –

מה להערכתך מצבה העסקי/כלכלי של החברה נכון להיום?

חודש דיווחנובמברדצמברינוארפברוארמרץאפריל
מצבה העסקי/ כלכלי של החברה2.75.012.112.515.318.5

לוח ד2 – מדדים נבחרים בענפי השירותים, לפי חודש דיווח (אחוזים) –

מצב העסק בחודש מרץ לעומת חודש פברואר

חודש דיווחנובמברדצמברינוארפברוארמרץאפריל
היקף המכירות לשוק המקומי-17.5-2.01.0-11.5-1.611.4
היקף המכירות ליצוא-11.0-3.9-6.3-13.02.56.0
מספר המועסקים-11.8-5.0-1.8-6.5-1.14.6

לוח ד3 – מדדים נבחרים בענפי השירותים, לפי חודש דיווח (אחוזים) –

הערכת השינוי הצפוי בחודש הבא (מאי) לעומת החודש הנוכחי (אפריל)

חודש דיווחנובמברדצמברינוארפברוארמרץאפריל
הערכת השינוי במספר המועסקים3.5-1.90.68.212.811.6
הערכת השינוי בהיקף המכירות לשוק המקומי4.9-3.5-1.49.312.112.6
הערכת השינוי בהיקף המכירות ליצוא5.8-0.4-8.95.87.48.3

מלונאות

לוח ה1 – ענפי המלונאות לחודש אפריל (אחוזים) –

מה להערכתך מצבה העסקי/כלכלי של החברה נכון להיום?

חודש דיווחנובמברדצמברינוארפברוארמרץאפריל
מצבה העסקי/ כלכלי של החברה-77.4-66.9-72.2-89.8-52.7-33.9

לוח ה2 – מדדים נבחרים בענף המלונאות, לפי חודש דיווח (אחוזים) –
מצב העסק בחודש מרץ לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת

חודש דיווחנובמברדצמברינוארפברוארמרץאפריל
מספר לינות הישראלים-98.1-92.4-96.6-97.8-90.56.6
מספר לינות התיירים-100.0-100.0-100.0-97.8-94.6-71.5
מספר המועסקים-98.1-89.2-92.0-98.4-83.90.8
פדיון החברה-99.1-95.8-97.5-97.8-91.32.7

לוח ה3 – מדדים נבחרים בענף המלונאות, לפי חודש דיווח (אחוזים) –

הערכת השינוי הצפוי בחודש הבא (מאי) לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת

חודש דיווחנובמברדצמברינוארפברוארמרץאפריל
הערכת השינוי במספר לינות הישראלים-86.7-95.2-98.6-53.59.730.3
הערכת השינוי במספר לינות התיירים-98.2-100.0-98.6-100.0-59.2-33.2
הערכת השינוי במספר המועסקים-85.8-86.8-90.0-43.47.317.2

סיווג ענפי התעשייה לפי עוצמה טכנולוגית

כפי שנקבע ב-OECD וכפי שהתקבל באו”ם ובאיחוד האירופי

עוצמה טכנולוגיתסמלתיאור
טכנולוגיה עילית21ייצור תרופות קונבנציונליות ותרופות הומאופתיות
טכנולוגיה עילית26ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי
טכנולוגיה עילית303ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה
טכנולוגיה מעורבת עילית20ייצור כימיקלים ומוצריהם
טכנולוגיה מעורבת עילית252ייצור נשק ותחמושת 
טכנולוגיה מעורבת עילית27ייצור ציוד חשמלי
טכנולוגיה מעורבת עילית28ייצור מכונות וציוד לנמ”א
טכנולוגיה מעורבת עילית29ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים
טכנולוגיה מעורבת עילית30ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים

אינו כולל: 301 – בניית ספינות ואוניות

303 – ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה

טכנולוגיה מעורבת עילית325ייצור ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי
טכנולוגיה מעורבת מסורתית182שכפול חומר תקשורתי מוקלט
טכנולוגיה מעורבת מסורתית19ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי מזוקק
טכנולוגיה מעורבת מסורתית22ייצור מוצרי גומי ופלסטיק 
טכנולוגיה מעורבת מסורתית23ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים
טכנולוגיה מעורבת מסורתית24תעשיית מתכות בסיסיות
טכנולוגיה מעורבת מסורתית25ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד

אינו כולל 252 – ייצור נשק ותחמושת

טכנולוגיה מעורבת מסורתית301בניית ספינות ואוניות
טכנולוגיה מעורבת מסורתית33תיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד
טכנולוגיה מסורתית מסורתית10ייצור מוצרי מזון
טכנולוגיה מסורתית11ייצור משקאות
טכנולוגיה מסורתית12ייצור מוצרי טבק
טכנולוגיה מסורתית13ייצור טקסטיל
טכנולוגיה מסורתית14ייצור מוצרי הלבשה
טכנולוגיה מסורתית טכנולוגיה מסורתית15ייצור ועיבוד של מוצרי עור ושל אביזרים נלווים
טכנולוגיה מסורתית16ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ ושעם, פרט לרהיטים; ייצור מוצרי קש ומוצרים מחומרי קליעה
טכנולוגיה מסורתית17ייצור נייר ומוצריו 
טכנולוגיה מסורתית18הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט 

אינו כולל 182 – שכפול חומר תקשורתי מוקלט

טכנולוגיה מסורתית31ייצור רהיטים
טכנולוגיה מסורתית32ענפי ייצור אחרים

אינו כולל 325 – ייצור ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה