מדד המחירים לצרכן ירד בנובמבר ב-0.1%

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים שירדו ב-5.8%, תרבות ובידור שירד ב-1.6% והלבשה והנעלה שירד ב-0.8% | עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף ריהוט וציוד לבית שעלה ב-2.4% | כצפוי: מחירי הדירות השלימו עלייה של 10.3% בשנה

מדד המחירים | צילום אילוסטרציה: יונתן סינדל, פלאש 90

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בחודש נובמבר 2021, כך פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים שירדו ב-5.8%, תרבות ובידור שירד ב-1.6% והלבשה והנעלה שירד ב-0.8%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף ריהוט וציוד לבית שעלה ב-2.4%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.5%, ובשנים עשר החודשים האחרונים (נובמבר 2021 לעומת נובמבר 2020) עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.4%.

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.5% בחודש נובמבר 2021.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף “חומרים ומוצרים – סך כולל” שעלו ב-0.8%.

מתחילת השנה עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-5.3%, ובשנים עשר החודשים האחרונים (נובמבר 2021 לעומת נובמבר 2020) עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-5.8% – העליות נובעות בשל עליית מחירי החומרים ומוצרים ב-10.4%, שכירת ציוד ורכב ב-8.9% ובמחירי שכר עבודה ב-1.3%.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-1.4% בחודש נובמבר 2021.

עליות מחירים בולטות נרשמו בענפי מוצרי נפט מזוקק שעלו ב-10.6% וגומי ופלסטיק 7.8%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-12.8% ובשנים עשר החודשים האחרונים (נובמבר 2021 לעומת נובמבר 2020) עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-13.5%.

Inner article

שינוי במחירי שוק הדירות (אינו חלק ממדד המחירים לצרכן): מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר 2021 – אוקטובר 2021 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט 2021 – ספטמבר 2021, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.9% ובכך השלימו עלייה של 10.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (ספטמבר 2020 – אוקטובר 2020).

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים ספטמבר 2021 – אוקטובר 2021 לעומת החודשים אוגוסט 2021ספטמבר 2021, נרשמו עליות מחירים במחוזות הבאים: דרום 1.5%, חיפה 1.4%, תל אביב 1.3%, ירושלים 1.2%, ומרכז 0.2%; לעומתן נרשמה ירידת מחירים במחוזות הצפון שירד ב-0.5%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי  מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ספטמבר 2021 – אוקטובר 2021 לעומת ספטמבר 2020 – אוקטובר 2020, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: ירושלים 11.5%, מרכז 11.2%, חיפה 9.9%, דרום 9.9%, תל אביב 9.0% וצפון 8.6%.

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן נותרו ללא שינוי בחודשים ספטמבר 2021 – אוקטובר 2021 לעומת אוגוסט 2021 – ספטמבר 2021 והשלימו בכך עלייה של 8.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (ספטמבר 2020 – אוקטובר 2020). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 26.5% בהשוואה ל-22.8% בתקופה הקודמת (אוגוסט 2021 – ספטמבר 2021).

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה