מהדרום ועד הצפון: שורת זוכים במכרזי רמ"י למסחר ולמגורים

פורסמו שמות הזוכים במכרזי קרקעות רמ"י | עכו: מתחם מסחרי בשכונת האגרוף | תל אביב: שתי זוכות במתחם מסחרי בתל השומר | כפר קאסם: 49 יח"ד | קרית גת: 532 יח"ד בכרמי גת | מכרזים נוספים באילת, דימונה ועוד

כרמי גת, קרית גת | צילום: אלה מאירוביץ

מרחב חיפה

רשות מקרקעי ישראל הכריזה על חברת 'סלקטד על הפארק בע"מ' כזוכה במכרז לחכירת מתחם אחד למסחר ו/או משרדים בשכונת אגרוף דרום, עכו. למכרז התקבלו 11 הצעות.

שכונת האגרוף דרום עתידה להכיל כ-230 יח"ד בבתים חד משפחתיים ודו משפחתיים בצפיפות של עד 4 יח"ד לדונם. השכונה תכיל גם שימושים ציבוריים כגון מסחר, בנייני ציבור ושטחים פתוחים. השכונה מדגישה את התוויית מערכת ירוקה של דרכים ושבילים להולכי רגל והקצאת יחידות דיור נגישות והסדרת נגישות לאנשים עם מוגבלות בסביבה הבנויה.

250/200 סייד בר + קובייה

הזוכה ישלם לרמ"י 8,691,646 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 1,721,504 ₪ (כולל מע"מ).

מתחם מגרש גוש חלקה שטח במ"ר בערך הוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מ –  סכום זכיה שם זוכה
54401 301 18019 509 1,833 1,721,504 8,691,646 סלקטד על הפארק בע"מ

מרחב תל אביב

רשות מקרקעי ישראל הכריזה על החברות 'אקרו נכסים בע"מ' ו-'סלע איסתא נדל"ן ישראלי בע"מ' כזוכות במכרז לחכירת ב 2 מתחמים למסחר ותעסוקה ברמת גן, תל השומר דרום מתחם 5. למכרז התקבלו 7 הצעות.

השכונה  החדשה ממוקמת מדרום למרכז הרפואי תל השומר שיבא ומצפון לכביש 461. התכנית מציעה שטחי מגורים, שטחי תעסוקה ומסחר, שטחי מסחר ותעסוקה המשולבים במגורים, שטחים למבני ציבור (הכוללים אף רזרבה עירונית לרמת גן), שטחים ציבוריים פתוחים, מרכז תחבורה, ומתקנים הנדסיים. הבנייה בתכנית ברובה מרקמית (6 קומות), בנוסף מוצעת בנייה במגדלים לאורך דרך 461, דרך רפאל איתן ובצמתים המרכזיים במבני מגורים. לאורך הצירים המרכזיים מוצע בינוי הכולל חזיתות מסחריות ובנוסף עירוב שימושים של מסחר ותעסוקה ומגורים לאורך רפאל איתן – ועירוב שימושים של מסחר ותעסוקה לאורך 461.

הזוכות ישלמו לרמ"י 95,958,915 ₪ ו-120,777,555 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 41,007,454 ₪ ו-34,255,555 ₪ (כולל מע"מ).

מתחם מגרש שטח במ"ר בערך סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה שם זוכה
א 401 13,953 41,007,454 26,910,000 95,958,915 אקרו נכסים בע"מ
ב 403 12,194 34,255,555 25,360,000 120,777,555 סלע איסתא נדל"ן ישראלי בע"מ

מרחב מרכז

רשות מקרקעי ישראל הכריזה על חברת 'גזית נדלן' כזוכה במכרז לחכירת זכויות לבניית 49 יח"ד במתחם אחד למגורים ומסחר בכפר קאסם.

התוכנית משתרעת על שטח של 350 דונם במתחמים 6 ו-7 באזור הצפון מערבי של כפר קאסם. התוכנית כוללת גם שטחי מסחר ותעסוקה בהיקף של 60 אלף מ"ר, עם מוסדות ציבור, פארק עירוני ותשתיות תחבורתיות. אזורי המסחר ישולבו עם המגורים. התוכנית מתאפיינת בטופוגרפיה תלולה, המהווה רקמת פיתוח צמודה לבניה הקיימת. בנוסף היא כוללת נספח סביבתי לפינוי אתר פסולת ושיקום הוואדי, לרבות מיזעור השפעות אזור התעשייה באזור המערבי.

הזוכה ישלם לרמ"י 9,100,500 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 11,513,721 ₪ (כולל מע"מ).

מתחם שטח במ"ר בערך מספר יח"ד הוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מ –  מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה שם זוכה
70171 6,215 49 11,513,721 7,979,007 1,151,000 9,100,500 גזית נדלן

מרחב ירושלים

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על החברות 'טובולסקי נדל"ן בע"מ' ו-'רם אדרת מגורים בע"מ, אפי קפיטל נדל"ן בע"מ' כזוכות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 532 יח"ד בבנייה רוויה וצמודת קרקע ב-2 מתחמים במתחם "כרמי גת 03-04" בקריית גת. למכרז הוגשו 27 הצעות.

כרמי גת כוללת כ-7,500 יחידות דיור בבנייה רוויה ובבנייה של יחידות צמודות קרקע, הנבנות סביב פארק עצום של 430 דונם, כאשר המקום כבר מאוכלס ברובו במשפחות צעירות. בשכונה שמעניקה שרות מלא לתושביה, כבר פועלים תיכון, שני בתי ספר יסודיים, גני ילדים ומעונות יום, וכן מרכז קהילתי, בתי כנסת ופארק ירוק הכולל עשרות מתקנים.

הזוכים ישלמו לרמ"י כ- 95,651,565 ₪ ו-90,506,698 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך כ- 47,452,783 ₪ ו-39,000,486 ₪ (כולל מע"מ).

מתחם שטח במ"ר בערך מספר יח"ד סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ) מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה שם זוכה
א 19,853 286 47,452,783 26,220,674 5,762,000 95,651,565 טובולסקי נדל"ן בע"מ
ב 17,337 246 39,000,486 17,737,527 3,900,000 90,506,698 רם אדרת מגורים בע"מ, אפי קפיטל נדל"ן בע"מ

מרחב דרום

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'פרץ בוני הנגב (1993) בע"מ' כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 160 יח"ד למגורים בבנייה רוויה ומסחר במתחם אחד ב"רמות מאיר" (פלח מערבי), נתיבות. למכרז הוגשו 21 הצעות.

בשכונה מתוכננות להבנות 734 יח"ד שמהן 32 יח"ד צמודות קרקע והשאר – 702 יח"ד בבנייה רוויה. מתוך סך כל היח"ד 25% לפחות (184 יח"ד) יהיו יח"ד קטנות, כאשר גודל הדירות יהיה מתחת ל-100 מ"ר ברוטו. לטובת דיירי השכונה מתוכננים בשכונה שטחים ציבוריים הכוללים: מעון יום, גני ילדים, בתי ספר יסודיים, תיכון וכן שטחים מסחריים, שטחים תעסוקתיים ושטחי גינון (פארק).

הזוכה ישלם לרמ"י כ- 51,394,764 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך כ- 18,052,872 ₪ (כולל מע"מ).

תוצאות המכרז:

מתחם שטח במ"ר בערך מספר יח"ד הוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מ –  מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה שם זוכה
1 10,013 160 18,052,872 2,894,764 2,270,000 51,394,764 פרץ בוני הנגב (1993) בע"מ

כמו כן, ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'קבוצת ברזילי פרויקטים בע״מ, גלעד מור השקעות בע״מ' כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה במגרש מס' 801 מסחרי – בשכונת ממשית בדימונה. למכרז הוגשו 16 הצעות.

השכונה משתרעת על כ-46 דונם וכוללת כ-220 יח"ד בבניינים עד 9 קומות, ומיקומה בין רח' עלייה (המשך שד' הרצל – דרך מס' 4) בצפון, רח' יצחק רבין (דרך מס' 1) במערב, שד' רוטשילד (דרך מס' 6) במזרח ודרכים 8 ו- 11 בדרום. לרשות התושבים יוקם מרכז מסחרי הכולל רחבה חיצונית עם שטחי פנאי והצללה, אשר תקשר בין השכונה לבין האתר הארכאולוגי.

הזוכה ישלם לרמ"י כ- 8,180,777 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך כ- 1,937,700 ₪ (כולל מע"מ).

תוצאות המכרז:

מתחם שטח במ"ר בערך הוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מ –  מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה שם זוכה
10096 2,490 1,937,700 232,500 193,700 8,180,777 קבוצת ברזילי פרויקטים בע״מ, גלעד מור השקעות בע״מ

עוד הכריזה ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל על 'ביטחון הים האדום בע"מ' כזוכים במכרז פומבי להרשאה זמנית לתקופה של 3 שנים למטרת אחסון רכבים בלבד במנחת יוטבתה, מועצה אזורית חבל אילות. הזוכה ישלם לרמ"י כ- 1,501,888 ₪ (לא כולל מע"מ).

מתחם שטח במ"ר בערך הוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מ –  מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה שם זוכה
39113 124,088 0 1,480,447 2,588,000 1,501,888 ביטחון הים האדום בע"מ

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה