ממשלת מעבר, ואתם עדיין משלמים יקר על המים

"התיקון לחוק תאגידי המים לא מיושם והציבור ממשיך לשלם" • התנועה לאיכות השלטון במכתב דחוף לשר האנרגיה שטייניץ בדרישה כי משרדו יפעל בהקדם ליישום התיקון לחווק תאגידי המים שעבר בכנסת

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ עם ס' שר האנרגיה האמריקאי דן ברויילה ויו"ר רשות החדשנות והמדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה, ד"ר עמי אפלבאום | צילום: דוד אזגורי, שגרירות ארה"ב בישראל

כמעט שני עשורים חלפו מאז נחקק חוק תאגידי מים וביוב ובו נקבע כי הספקת שירותי המים והביוב לתושבים, שהיו לפני כן בסמכות ובאחריות הרשויות המקומיות, יועברו לניהול תאגידים, חוק שלא מילא את מרבית מטרותיו המוצהרות: תעריפי המים עלו בשיעור מצטבר של 44% בין השנים 2005-2014 וניתוק מערך הגבייה והשירות מהרשות המקומית והעברתו לתאגיד "פרטי" (שממומן מכספי ציבור), הובילה לתלונות רבות של תושבים על רמת הטיפול באוכלוסיות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך.

ניהול התאגידים הפך לעול כלכלי משמעותי על כתפי העירייה, שכן מועסקים בהם מספר גדול בהרבה של עובדים בהשוואה למצב הקודם, והוצאות משמעותיות אלה מתגלגלות בסופו של עניין לפתחם של התושבים.

ב-2018 אישרה הכנסת את תיקון מס' 12 לחוק, ובו נקבעו מספר שינויים משמעותיים.

ראשית, נקבע כי מספרם של התאגידים לא יעלה על 30 תאגידים אזוריים, במקום 56 תאגידי מים מקומיים כיום, במטרה לצמצם את עלויות הפעלתם של תאגידי המים ולהוביל לחיסכון כספי הצרכנים.

בנוסף, במסגרת התיקון הקשה המחוקק על מתן פטור לתאגיד מים מהחובה להתמזג לתאגיד אזורי, והעביר את הסמכות לתת פטור ממועצת רשות המים לידי שר האנרגיה.

לבסוף, התיקון קבע מספר הטבות סוציאליות שמטרתן להקל על תושבים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך בהקשרי הספקת מים.

"7 חודשים חלפו מכניסתו של תיקון מס' 12 לחוק לתוקף, וככל הידוע לנו, תאגידי המים המקומיים טרם עברו תהליך מטה מקיף שסופו באיחודים הנדרשים על פי חוק, כל זאת בשעה שמחירי המים לבית ממשיכים לעלות, וב-20.6.2019 הודיעה מועצת רשות המים כי החל מתחילת חודש זה, תעריפי המים יעלו בכ-2.4% בממוצע", נכתב בפנייה של התנועה לאיכות השלטון היום (ב) לשר האנרגיה יובל שטייניץ.

Inner

"מדינת ישראל נמצאת בימים אלה בפגרת בחירות ועל כן ועדת הכלכלה של הכנסת וחברי הכנסת שקידמו את התיקון אינם מתכנסים על מנת לפקח על יישומו של התיקון בכללותו. אף על פי כן, אין לדעת התנועה סיבה שמשרד האנרגיה יחכה לעיניה הבוחנת של הכנסת לפני שינקוט את הצעדים הנדרשים ממנו על מנת לאכוף ולבצע את דבר המחוקק. אנו קוראים ליישום החוק, להיערכות לצמצום מספר תאגידי המים ברמה המינהלית והאופרטיבית, ולעדכון הציבור על הנעשה באפיק זה כבר בתקופה הקרובה", נכתב בפנייה.

Inner

כתיבת תגובה