מסלול השוחד המרובע של המאכער, האדריכל, היועץ והפקח

מאכער, אדריכל ופקח נפגשו: זו לא התחלה של בדיחה, אלא של כתב אישום ארוך ומפורט • הפקח קיבל מהאדריכל שוחד שעבר דרך יועץ נגישות שהפקח ‘יעץ’ לו מקצועית בנוגע לעבירות בנייה • אבל הכסף לא היה מולבן מספיק, והפקח ביקש ממאכער שעסק בתחום ‘הכשרת’ חריגות בנייה במזרח ירושלים – לסייע לו בהלבנת הכספים והמרתם בצ’יינג’ים עד שהקשר המושחת הגיע לשיאו

מזרח ירושלים | צילום אילוסטרציה: shutterstock

דרוש מאכער לעזור למאכער: פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד פקח בנייה בעיריית ירושלים, אדריכל ו’מאכער’ תושבי ירושלים בגין עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים וכן בגין עבירות על חוק איסור הלבנת הון.  

על פי כתב האישום שהוגש על ידי עו”ד ג’ניה קליימן ועו”ד שירה נתן, בין השנים 2015-2017 קיבל פקח הבנייה מהאדריכל שוחד כספי בסך מצטבר של כ-100,000 ₪ לפחות, בעד פעולות הקשורות במילוי תפקידו כפקח. על פי חוק איסור הלבנת הון כספים אלו מהווים ‘רכוש אסור’ בהיותם רכוש שהתקבל, במישרין או בעקיפין, בעבירת השוחד.

כדי שהכספים לא ייתפסו הם התקבלו תחת כסות של תשלום עבור עבודת תיווך שביצע פקח העירייה בין לקוחות האדריכל לבין יועץ נגישות. למעשה, בעד כספי השוחד קיבל האדריכל מהפקח מידע פנימי בדבר פעולות אכיפה מתוכננות של העירייה הנוגעות ללקוחותיו, וייעץ לו כיצד לנהוג מול לקוחותיו שלהם עבירות בנייה, מתוקף הידע המקצועי שלו כפקח בנייה. 

בנוסף, כחלק מהקשר המושחת בין הפקח לאדריכל, נקט פקח העירייה פעולות אכיפה שונות התומכות באינטרסים של האדריכל – לרבות ביקור וצילום מבנים בהם יש חריגות בנייה, זימון חשודים לחקירה, המלצות על הגשת כתבי אישום או הוצאת צווי הריסה ועוד. בביצוע מעשים אלה פעל פקח העירייה בניגוד עניינים, פגע בטוהר המידות ופעל בניגוד לנדרש מעובד ציבור בתפקידו.

מאכער בלתי נלאה

כאן נכנס לתמונה ה’מאכער’. מדובר באדם שקיבל כספים מלקוחות באזור מזרח ירושלים, שלהם או לבני משפחותיהם חריגות בנייה וכן מלקוחות הזקוקים להיתרים שונים בתחום הבנייה עבור הסדרת ענייניהם מול הרשויות. עבור לקוחות אלה הוא הציג את עצמו כ’עסקן’ כעסקן בתחום טיפול בעבירות בנייה במזרח ירושלים.

במסגרת פעולותיו יצר המאכער קשר עם הפקח הוציע לו את שירותיו הטובים. הפקח נעזר במאכער להלבין את 100,000 השקלים שקיבל הפקח מהאדריכל. המאכער המיר את הכספים בצ’יינג’ים ובכך הסתיר את הכספים מעין הרשויות.

Inner article

זאת ועוד, המאכער היה ידוע במזרח העיר כאדם שביכולתו להביא לטיפול יעיל בהליכים הנוגעים לחריגות בנייה, במיוחד בשל קשריו לפקח העירייה אותו הציג ללקוחותיו. כמו כן, בהזדמנויות רבות, התחזה המאכער לעורך דין והציג מצגי-שווא ללקוחותיו הפוטנציאליים באשר להכשרותיו, ניסיונו המקצועי ולקשריו. לקוחות רבים התקשרו עימו ושילמו לו עשרות אלפי שקלים לטיפול בכל תיק על בסיס מוניטין זה ומצגי שווא שונים.

קשר של עשרות אלפי שקלים

השניים לא הסתפקו בכל ובמסגרת עבודתם ייסדו ביניהם קשר מושחת, אשר התבטא בכך שהפקח טיפל באופן שיטתי, לאורך זמן ובמספר רב של הזדמנויות בלקוחותיו של המאכער וכן העביר מידע ונקט פעולות אשר שירתו את האינטרסים העסקיים של המאכער וסייעו לו להגדיל ולשמר את קהל לקוחותיו.

פקח העירייה ממזרח ירושלים, שהחזיק בסמכויות אכיפה ובחופש פעולה רב בתפקידו כפקח, הואשם בכתב האישום כמי שפעל בניגוד עניינים חריף, תוך פגיעה בתפקידו כעובד ציבור, בטוהר המידות המתחייב אצל עובד ציבור, ובאמון הציבור במערכת אכיפת דיני הבנייה במזרח ירושלים וברשויות המינהל. בין היתר פעל פקח העירייה בהתאם למידע שנמסר לו על ידי המאכער וביצע או נמנע מלבצע פעולות אכיפה עליהן הוא ממונה, תוך התחשבות באינטרסים שלו. במסגרת הקשר המושחת סיפק המאכער לפקח העירייה טובות הנאה שונות.

על פי כתב האישום אם הפקח יואשם במיוחס לו מתבקש בית המשפט לאשר חילוט של 116,000 שקל במסגרת חוק איסור הלבנת הון וחוק העונשין. אם יואשם המאכער במעשיו יתבקש בית המשפט לאשר חילוט של 168,000 שקל. בשולי כתב האישום מבקשת התביעה להודיע כי יתכן ותדרוש עונש מאסר בפועל בתיק זה. נציין כי התיק נחקר על ידי מפלג תפקידים מיוחדים בימ”ר ירושלים.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה