עד לסוף השנה: אין צורך במנהל עבודה לעבודות שיפוצים

הוארך תוקפו של נוהל המרחיב עבודות בהן אין חובת דרישה למינוי מנהל עבודה בעבודות בנייה • מה נחשבת 'עבודה קצרה' ומי בדיוק פטור ממינוי מנהל עבודה? • כל הפרטים שאתם צריכים לדעת לפני תחילת השיפוצים בביתכם

שיפוצים | צילום: shutterstock

מִנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, פרסם הודעה על הארכת תוקפו של נוהל עבודות בהן אין חובת דרישה למינוי מנהל עבודה בעבודות בנייה.

מדובר במסמך הנושא את התאריך 11.2.14 והוא מוארך מתקופה לתקופה עד שיקבעו תקנות חדשות להסדרת הנושא בתקנות עבודות בנייה, בשלב זה תוקפו של המסמך מוארך עד לתאריך 31.12.19.

Box

כותבי המסמך טוענים שמכוח הגדרת החוק 'עבודות בניה ובניה הנדסית' בפקודת הבטיחות בעבודה מתאפשרת פרשנות רחבה ביותר באשר למשמעות ותחולה של עבודות אלה. כנגזרת מכך, נדרש למנות מנהל עבודה בעבודות בניה ובניה הנדסית בכל אחת מהעבודות המוגדרות כעבודות בניה, גם אם מדובר בעבודות בעלות סיכון נמוך.

אך מכיוון שישנן עבודות, שבהן לכאורה אין צורך במנהל עבודה, קובע המסמך מה הן סוגי העבודות בהן לא נדרש מינוי מנהל עבודה בעבודת בניה.

ובכן, מדובר בעבודות קלות יחסית שהסיכון בהן נמוך או שעל העבודות חלות ממילא דרישות מסוימות בנושא תקנות הבטיחות. כמו כן מדובר בעבודות שמשך הזמן של העבודה המבוצעת יהיה קצר. כמה קצר? לצורך כך מבקש המסמך ממבצע העבודות להעריך את זמן העבודה, ואם הוא אינו עולה על שישה שבועות – הרי שמדובר בזמן עבודה קצר.

בפירוט יתר מזכיר המסמך עבודות שיפוצים כולל עבודה על מערכות חשמל, מים וביוב וכן שיפוץ חיצוני של בניין שגובהו אינו עולה על 3 מטרים מהקרקע; הקמת מבנים יבילים לרבות ביסוסם; הקמת מבנה חד קומתי על מפלס קרקע, מקונסטרוקציה קלה ושגובהו הסופי לא יעלה מעל 6 מטרים.

Inner

כמו"כ פוטר המסמך מינוי מנהל עבודה עבור עבודות הקמת מבנה שגובהו אינו עולה על 3 מטרים, אולם בהסתייגות אחת: שתקרתו אינה יצוקה בבטון והחפירות להקמתו הינן בעומק שאינו עולה על 1.2 מטרים. דבר זה, לכאורה פוטר מינוי מנהל עבודה במקרה של עבודות סגירת של קומת העמודים המקובלות כיום בבניינים רבים שרחבת הכניסה לבניין וקומת העמודים הופכים למחסנים או לדירות 'סלח לי' קטנות.

בהמשך, פוטר המסמך חיוב מינוי מנהל עבודה לעבודות תשתית ופיתוח, פיתוח סביבתי, ואפילו סלילת כביש, לרבות סלילת מגרש חניה או הנחת מסילת ברזל (ובתנאי שזמן העבודה קצר).

Side
Inner

כתיבת תגובה