קצב רכישות המשקיעים מתמתן – אך עדיין מוביל את השוק

מסקירה הנדל”ן למגורים שפרסם היום אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר עולה כי הפחתת מס הרכישה משפיע: רכישות המשקיעים בחודש פברואר זינקו להיקף של כ-2,000 דירות • זהו גידול של 60% בהשוואה לפברואר 2020 • באר שבע מובילה עם עלייה של 134% ברכישות המשקיעים בסה”כ נרכשו בפברואר 10,200 דירות, עלייה של 10% לעומת פברואר 2020 וירידה של 3% מול ינואר השנה

צילום : kryzhov / שאטרסטוק

בחודש פברואר נרכשו 10,200 דירות, גידול של עשרה אחוזים בהשוואה לפברואר אשתקד וירידה של 3% בהשוואה לחודש הקודם. מספר העסקאות בשוק החופשי בלבד עמד על 9.4 אלף, עליה של 19% בהשוואה לפברואר אשתקד. בחודשיים הראשונים של השנה נרשמה התמתנות בקצב הגידול בעסקאות בשוק החופשי מאז הופחת מס הרכישה על דירות להשקעה. בהשוואה לחודש הקודם חלה ירידה של 5% בעסקאות בשוק החופשי.

מכירות הקבלנים בחודש פברואר הסתכמו ב-3,600 יח”ד, גידול של 10% בהשוואה לפברואר אשתקד ועליה של 6% בהשוואה לחודש הקודם. בשוק החופשי בלבד נרשם גידול חד של 47% במכירות הקבלנים בהשוואה לפברואר אשתקד ואילו בהשוואה לחודש הקודם נותרו מכירות אלו ללא שינוי.

250/200 סייד בר + קובייה

סך העסקאות בדירות יד שניה בחודש פברואר עמד על 6.5 אלף, גידול של 10% בהשוואה לפברואר אשתקד וירידה של 7% בהשוואה לחודש הקודם. אזור ת”א ממשיך לבלוט עם ירידה חדה ברכישות אלו, כאשר זו בולטת במיוחד בקרב משפרי הדיור בעיר.

רכישות המשקיעים בחודש פברואר הסתכמו באלפיים דירות, גידול חד של 60% בהשוואה לפברואר אשתקד, על רקע הפחתת מס הרכישה בסוף חודש יולי האחרון. כשיעור מסך העסקאות עמד משקל המשקיעים בשוק בחודש פברואר על 19.5%, גבוה בשש נקודות אחוז בהשוואה לפברואר אשתקד, אולם נמוך ב-1.7 נקודת אחוז בהשוואה לחודש הקודם.

מכירות המשקיעים בחודש פברואר הסתכמו ב-1.8 אלף דירות, ירידה של 8% בהשוואה לפברואר אשתקד וירידה של 15% בהשוואה לחודש הקודם.

בארבעת החודשים האחרונים (נובמבר 2020-פברואר 2021) גדל “מלאי” הדירות בידי משקיעים בקרוב ל-700 דירות, זאת לאחר ירידה ממושכת במלאי זה מאז אפריל 2016, במהלכה נגרעו ממלאי הדירות בידי משקיעים כ-27 אלף דירות.

870/135 ליינר ארטקל

רכישות “דירה ראשונה” בשוק החופשי הסתכמו בחודש פברואר ב-4.9 אלף דירות, גידול של 7% בהשוואה לפברואר אשתקד, כמו גם בהשוואה לחודש הקודם. בשוק החופשי נרשם גידול חד של 29% ברכישות סגמנט זה בהשוואה לפברואר אשתקד וגידול מתון של 3% בהשוואה לחודש הקודם.

מכירות “מחיר למשתכן” הוסיפו לרדת בחודש פברואר בשיעור חד של 41% בהשוואה לינואר אשתקד, בהמשך לירידות חדות ברכישות אלו מאז פרוץ מגפת הקורונה. בלטו בחודש זה תחילתן של המכירות בפרויקט הגדול באור-עקיבא. עם זאת מסתמן כי חלק לא מבוטל מרכישות אלו הינו למטרות השקעה.

רכישות משפרי הדיור הסתכמו בחודש פברואר ב-3.3 אלף דירות, ירידה של 5% בהשוואה לפברואר אשתקד וירידה של 10% בהשוואה לחודש הקודם. בכך היה סגמנט זה היחידי שרשם ירידה ברכישות בחודש פברואר.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה