שבים לשגרה: עלייה של כ-95% בשירותי הטיסות, התיירות והאירוח

למ”ס מפרסמת היום את נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים בחודשים מרץ-מאי 2022 | עלייה של 6.1% בסך כל הרכישות בתקופה זו בחישוב שנתי של המגמה | ענפי הדלק והגז רשמו עלייה משמעותית ברכישות הצרכנים | בענף שירותי טיסות, תיירות ואירוח חלה עלייה מטאורית של 94.5% בחישוב שנתי

כרטיסי אשראי | אילוסטרציה: שאטרסטוק

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את נתוני המגמה בחישוב שנתי מרץ – מאי 2022 לרכישות צרכנים פרטיים בכרטיס אשראי. מהנתונים עולה כי חלה עלייה של 6.1% בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי, עלייה של 8.0% ברכישות מוצרים ושירותים אחרים, עלייה של 2.7% ברכישות מזון ומשקאות (כולל שירותי אוכל), נרשמה יציבות ברכישות מוצרי תעשייה וחלה עלייה של 12.4% ברכישות שירותים.

כמובן, הנתונים משקפים גם עלייה בשימוש בכרטיסי האשראי של הצרכנים.

 

השינוי באחוזים במדדי הרכישות בכרטיסי אשראי

ענפי רכישה מנוכה עונתיות

ינואר – מאי

2022

מגמה בחישוב שנתי

דצמבר 2021 – פברואר 2022

מגמה בחישוב שנתי

מרץ – מאי

2022

סך כל הרכישות 11.6 5.4 6.1
מוצרים ושירותים אחרים

(כולל דלק חשמל וגז, מחשבים ותוכנה, ציוד ושירותי תחבורה ותקשורת, ספרים, פרסום, שירותי רפואה ותרופות ושונות)

9.2 6.7 8.0
מזון ומשקאות

(כולל שירותי אוכל)

5.8 3.8 2.7
מוצרי תעשייה

(כולל הלבשה והנעלה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, כולל בבתי כל-בו ורהיטים)

9.5 4.5- 0.2
שירותים

(כולל שירותי ביטוח, טיסות ואירוח, פנאי ובילוי ושירותי עירייה וממשלה)

24.0 15.9 12.4

 

נתוני המגמה בחישוב שנתי (במחירים קבועים) מרץ – מאי 2022

בקבוצת מוצרים ושירותים אחרים, המהווה 48% מסך הרכישות בשנת 2021, נרשמה עלייה של 8.0% בחישוב שנתי במרץ- מאי 2022. מזה, בענף דלק, חשמל וגז עלייה של 6.5% בחישוב שנתי, בענף מחשבים ותוכנה עלייה של 4.9% בחישוב שנתי, בענף ציוד ושרותי תקשורת עלייה של 4.6% בחישוב שנתי, בענף שירותי רפואה ותרופות עלייה של 3.9% בחישוב שנתי, בענף ספרים, ציוד משרדי ופרסום עלייה של 0.2% בחישוב שנתי, ובענף ציוד ושרותי תחבורה ירידה של 5.7% בחישוב שנתי.

בקבוצה מוצרי תעשייה, המהווה 17% מסך הרכישות בשנת 2021, חלה עלייה של 0.2% בחישוב שנתי במרץ- מאי 2022, מזה, בענף הרהיטים עלייה של 5.3% בחישוב שנתי, בענף הלבשה והנעלה עלייה של 1.3% בחישוב שנתי, ובענף מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ירידה של 1.1% בחישוב שנתי.

בקבוצת המזון והמשקאות (כולל שירותי אוכל), המהווה 15% מסך הרכישות בשנת 2021, חלה עלייה של 2.7% בחישוב שנתי במרץ- מאי 2022.

בקבוצה שירותים, המהווה 20% מסך הרכישות בשנת 2021, חלה עלייה של 12.4% בחישוב שנתי במרץ- מאי 2022. מזה, בענף שירותי טיסות, תיירות ואירוח עלייה של 94.5% בחישוב שנתי, בענף פנאי ובילוי עלייה של  19.1% בחישוב שנתי, בענף שירותי ממשלה ועירייה עלייה של 9.2% בחישוב שנתי, ובענף הביטוח עלייה של 7.4% בחישוב שנתי.

 

שינוי באחוזים

ענפי רכישה שנת 2019 שנת 2020 שנת 2021
סך כל הרכישות 7.9 3.8 14.9
מוצרים ושירותים אחרים

(כולל דלק חשמל וגז, מחשבים ותוכנה, ציוד ושירותי תחבורה ותקשורת, ספרים, פרסום, שירותי רפואה ותרופות ושונות)

10.1 12.2 15.1
מזון ומשקאות

(כולל שירותי אוכל)

4.0 9.7 5.8
מוצרי תעשייה

(כולל הלבשה והנעלה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, כולל בבתי כל-בו ורהיטים)

4.5 0.3- 15.7
שירותים

(כולל שירותי ביטוח, טיסות ואירוח, פנאי ובילוי ושירותי עירייה וממשלה)

9.3 13.4- 21.6

 

קבוצה ענף רכישה אחוזים
 מוצרים ושירותים אחרים סה”כ 84
 מוצרים ושירותים אחרים דלק, חשמל וגז 5
מוצרים ושירותים אחרים מחשבים ותוכנה 10
מוצרים ושירותים אחרים תחבורה 3
מוצרים ושירותים אחרים תקשורת 7
 מוצרים ושירותים אחרים ספרים, ציוד משרדי 1
 מוצרים ושירותים אחרים רפואה ותרופות 5
 מוצרים ושירותים אחרים אחר 17
מזון ומשקאות * 15
מוצרי תעשייה סה”כ 17
מוצרי תעשייה הלבשה והנעלה 8
מוצרי תעשייה חשמל ואלקטרוניקה 7
מוצרי תעשייה רהיטים 2
שירותים סה”כ 20
שירותים ביטוח 7
שירותים שירותי ממשלה ועירייה 9
שירותים טיסות, תיירות 2
שירותים פנאי ובילוי 2
 – סה”כ 100

 

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה